Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Aktualności

20.12.2023 Choćbyście mieli usta spękane od modlitwy, a nie mieli miłości -to nic nie znaczy. Felieton J.Firlej Szanowni czytelnicy   Witam was w kolejnym felietonie. Pozwólcie, że podzielę się z wami jedną z moich prac w Międzynarodowym konkursie poetyckim w którym uczestniczę od kilku lat. Komisja  oceniła ją  bardzo wysoko. Jestem jedyną u... 20.12.2023 Tradycja łączy pokolenia - Szkoła Podstawowa w Męcinie  „(…) Oto zwiastuję Wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan” Łk 2, 10-11   Święta to niezwykły i przepiękny cza... 19.12.2023 Skrócony czas pracy urzędu - 20 grudnia Uprzejmie informujemy, że skrócone będą godziny pracy Urzędu Gminy Limanowa 20 grudnia 2023 r. (tj. środa) do godziny 14.00. Za utrudnienia przepraszamy.... 19.12.2023 Projekt klasyfikacji akustycznej terenu - Mordarka - budowa kolei W związku z pismem K/OIIŚ/225/11/2023/AM, dotyczącym wydania opinii w sprawie klasyfikacji akustycznej terenu przyległego do linii kolejowej nr 104 na terenie Gminy Limanowa, w msc. Mordarka, która będzie wykorzystana w ramach realizacji zadania obejmująceg... 18.12.2023 Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Limanowej ... 11.12.2023 BUDŻET GMINY LIMANOWA na 2024 r. uchwalony jednogłośnie Zgodnie z art. 239 ustawy o finansach publicznych uchwałę budżetową organ stanowiący podejmuje przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – najpóźniej do dnia 31 stycznia roku budżetowego. S... 11.12.2023 Woda zdatna do spożycia-odwołanie zakazu- Spółka Wodociągowa Kłodne KOMUNIKAT DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY Z WODOCIĄGU WIEJSKIEGO KŁODNE Z DNIA 11 GRUDNIA 2023 R. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej, po zapoznaniu się z otrzymanymi w dniu 11 grudnia 2023 r. sprawozdaniami z badań próbek wody pobranych po pr... 11.12.2023 Komunikat Zarządu Spółki Wodociągowej w Kłodnem Zarząd Spółki Wodociągowej w Kłodnem informuje, że wyniki badańwody z dnia 07.12.2023r. mają wynik pozytywny wobec tego woda nadaje się do spożycia i nie ma żadnych zagrożeń dla zdrowia. Jeszcze raz przepraszamy za zaistniałą sytuację.  ... 08.12.2023 Informacja o XXXIII sesji Rady Gminy Limanowa   W dniu 7 grudnia 2023 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Limanowa odbyła się XXXIII sesja Rady Gminy Limanowa. Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Młyński, po przywitaniu gości, stwierdzeniu quorum oraz przyjęciu porządku obrad, dokonał otwarcia pos... 08.12.2023 Zebranie wiejskie w miejscowości Stare Rybie Sołtys wsi Stare Rybie zaprasza mieszkańców sołectwa na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 17 grudnia 2023 r. /niedziela/ o godz. 11.00 w budynku świetlicy wiejskiej w Starym Rybiu.   Program zebrania przewiduje:   1. &... 08.12.2023 Zebranie wiejskie w miejscowości Nowe Rybie Sołtys wsi Nowe Rybie zaprasza mieszkańców sołectwa na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 17 grudnia 2023 r. /niedziela/ o godz. 8.00 w budynku świetlicy wiejskiej w Nowym Rybiu.   Program zebrania przewiduje:   1. &nb... 07.12.2023 Woda zdatna do spożycia - Wodociąg Pisarzowa Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej, po zapoznaniu się z otrzymanymi w dniu 7 grudnia 2023 r. sprawozdaniami z badań próbek wody pobranych po przeprowadzonych działaniach naprawczych z wodociągu wiejskiego Pisarzowa, stwierdza: przydatność ... 07.12.2023 Woda z wodociągu wiejskiego Kłodne nie jest zdatna do spożycia Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) zwanej dalej k.p.a., art. 1 pkt 1), art. 4 ust. 1 pkt 1), art. 27 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r.&... 07.12.2023 11 grudnia wypłata stypendiów socjalnych Wójt Gminy Limanowa informuje o wypłacie stypendiów socjalnych dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Limanowa. Wypłata stypendiów odbędzie się dnia 11.12.2023 r. na numery rachunków bankowych podanych we wnioskach.   Po ... 07.12.2023 Komunikat Spółki Wodociągowej w Kłodnem Zarząd Spólki Wodociągowej w Kłodnem ubolewa nad zaistniałą sytuacją związaną z zakazem spożycia wody z wodociągu. Zostały podjęte działania naprawcze. Próbki wody zostały przekazane do PONOWNEGO badania. Niestety ze względu na procedury i z... 06.12.2023 Prawie milion złotych pozyskany na modernizację istniejącego oświetlenia ulicznego Rozstrzygnięto dziewiątą edycję rządowego Programu Inwestycji Strategicznych pod nazwą „Rozświetlamy Polskę” w ramach  której samorządy mogły ubiegać się o dofinansowanie modernizacji oświetlenia ulicznego. Gmina Limanowa pozyskała&... 04.12.2023 Remont drogi gminnej Męcina – Kłodne – Stańkowa 29 listopada br. odebrano prace wykonane w ramach zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 340452K Męcina – Kłodne – Stańkowa w km od 0+980,00 do km 3+010,00  w miejscowości Męcina, Kłodne, Gmina Limanowa”. Uczestnikami odbioru byli W&oac... 04.12.2023 Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2023/2024 INFORMACJA DOTYCZĄCA ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG ​NA TERENIE GMINY LIMANOWA W SEZONIE 2023/2024   NUMER ZADANIA PODSTAWOWE ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA ODCINKACH WYKONAWCA 1 Łososina Górna – Pasierbiec &nda... 01.12.2023 Zebranie wiejskie w miejscowości Makowica Sołtys wsi Makowica zaprasza mieszkańców sołectwa na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 9 grudnia 2023 r. /sobota/ o godz. 15.30 w budynku świetlicy wiejskiej w Makowicy.   Program zebrania przewiduje:   1.Otwarcie zebrania.... 01.12.2023 Zebranie wiejskie w miejscowości Lipowe Sołtys wsi Lipowe zaprasza mieszkańców sołectwa na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 10 grudnia 2023 r. /niedziela/ o godz. 14.00 w budynku świetlicy wiejskiej w Lipowem.   Program zebrania przewiduje:   1.   Otw... 01.12.2023 Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Limanowa - 4 grudnia 2023 Szanowni państwo Członkowie komisji     Na podstawie § 60 ust. 1, ust. 3 i ust. 7 uchwały Nr XXIX/278/2018 Rady Gminy Limanowa z dnia 6 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Limanowa (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2018 r. poz. 6395) zapraszam na wsp&oacut... 01.12.2023 Zaproszenie na XXXIII Sesję Rady Gminy Limanowa-7 grudnia 2023 Wszystkich mieszkańców Gminy Limanowa serdecznie zapraszam do uczestniczenia w XXXIII sesji Rady Gminy Limanowa, która odbędzie się w dniu 7 grudnia 2023 r. /czwartek/ o godz. 13.00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Lima... 30.11.2023 Konsultacje społeczne w sprawie przebudowy drogi gminnej nr 340454K Męcina – Miczaki Dolne   W dniu 28.11.2023r., z inicjatywy radnego Rafała Woźniaka, w szkole podstawowej w Męcinie - Miczakach odbyło się spotkanie wójta gminy Jana Skrzekuta z mieszkańcami dotyczące przebudowy drogi gminnej nr 340454K Męcina – Miczaki Dolne w km od ... 30.11.2023 Przerwa w dostawie wody - wodociąg Kłodne Spółka Wodociągowa w Kłodnem informuje, że w związku z koniecznością usunięcia awarii na głównym kolektorze przesyłowym, jutro tj. 1 grudnia 2023 r. nastąpi przerwa w dostawie wody dla wszystkich odbiorców w godzinach od 8.00 - 16.00... 29.11.2023 Pierwszy na terenie gminy Limanowa kort do tenisa oddany do użytku Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 za pośrednictwe...
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne