Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

I sesja Rady gminy Limanowa IX kadencji - Zaprzysiężenie radnych i wójta gminy Limanowa

08.05.2024
Podczas I sesji Rady Gminy Limanowa IX kadencji, która odbyła się w dniu 7 maja 2024 r. o godz. 10.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Limanowa, nowo wybrani radni Gminy Limanowa oraz Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut złożyli ślubowanie.
 
I sesja Rady Gminy Limanowa zwołana została Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II na dzień 7 maja 2024 r. na godz. 10.30. O godz. 9.00 radni Gminy wraz z Wójtem Gminy i Zastępcą Wójta Gminy uczestniczyli w uroczystej Mszy św., która odprawiona została w Bazylice Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej.


 
I sesję Rady Gminy Limanowa prowadził najstarszy wiekiem radny – Andrzej Malinowski.
W sesji uczestniczyli Wójt Gminy - Jan Skrzekut, Zastępca Wójta Gminy – Wojciech Pazdan, radni Gminy, sołtysi, dyrektorzy oraz kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
i wydziałów Urzędu Gminy.
 
Na wstępie, Agata Talar – Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Limanowej wręczyła zaświadczenia o wyborze na radnego oraz zaświadczenie o wyborze na Wójta Gminy Limanowa.  

Podkreśliła, że „wybór jest efektem społecznego mandatu i szczerego zaufania, jakim obdarzyli Państwa wyborcy. Razem rozpoczniecie ważną i odpowiedzialną pracę dla dobra całej naszej gminnej wspólnoty. Każde wybory niosą ze sobą nowe oczekiwania. Mieszkańcy wybierając Was wyrazili swoją nadzieję na rozwiązanie problemów oraz osiąganie konkretnych celów i spełnianie obietnic. Życzę Szanownym Paniom i Panom Radnym oraz Wójtowi wytrwałości i umiejętności w dążeniu do realizacji oczekiwanych przez mieszkańców zadań na rzecz gminy oraz wielu sukcesów i wewnętrznej satysfakcji płynącej z pracy w samorządzie.”
 


W następnym punkcie sesji, radni przystąpili do złożenia ślubowania. Radny senior Andrzej Malinowski odczytał rotę ślubowania:
 
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”, kolejno każdy radny gminy złożył ślubowanie wypowiadając zdanie „Ślubuję, tak, mi dopomóż Bóg”.
 
Radnymi Gminy IX kadencji zostali:
 
1. BIENIEK Wojciech
2. HUTEK Józef
3. KAPITAN Marek
4. KĄDZIOŁKA Zdzisław
5. KOLAWA Zuzanna Maria
6. KUZAK-STACHOWICZ Iwona
7. LOREK Władysław
8. ŁĄCKI Daniel Paweł
9. MALINOWSKI Andrzej
10. MŁYŃSKI Stanisław
11. PAŁKA Bogdan Gerard
12. PAPIEŻ Jacek Krzysztof
13. PAZDUR Bogusław
14. RZEŹNIK Maria
15. RYŚ Adam Krzysztof
16. WĄSIK Stanisław
17. SZYDEŁKO Łukasz
18. WĄSOWICZ Józef
19. WOJAK-ĆWIK Iwona
20. WOŹNIAK Rafał
21. WYŻYCKI Andrzej
 
Po radnych, ślubowanie wobec zebranych na sesji złożył Jan Skrzekut, wypowiadając rotę: 
„Obejmując urząd Wójta Gminy Limanowa, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy”.
„Ślubuję, Tak mi dopomóż Bóg”
 
W dalszej części posiedzenia, dokonano wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Limanowa oraz dwóch Wiceprzewodniczących Rady.
 
Zgodnie z procedurą, Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczących Rady wybiera się bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. W tym celu powołano Komisję Skrutacyjną, w skład której wchodzili: Pani Iwona Wojak-Ćwik, Pani Maria Rzeźnik i Pan Zdzisław Kądziołka.


 
Po przeprowadzeniu głosowania, Komisja Skrutacyjna ogłosiła, że na Przewodniczącego Rady Gminy Limanowa wybrany został Daniel ŁĄCKI, a Wiceprzewodniczącymi Rady zostali: Bogusław PAZDUR i Rafał WOŹNIAK.
 
Ponadto radni na I sesji Rady Gminy uchwalili wynagrodzenia dla Wójta Gminy podejmując w tej kwestii stosowną uchwałę.
Po zrealizowaniu tego punktu obrady zakończono.


Liczba wyświetleń: 1378
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne