Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Informacja o posiedzeniu II sesji Rady Gminy Limanowa

24.05.2024
ZAPROSZENIE
                                                                      
Wszystkich mieszkańców Gminy Limanowa
serdecznie zapraszam
do uczestniczenia w II sesji
Rady Gminy Limanowa
,
która odbędzie się w dniu 29 maja 2024 r. /środa/
o godz. 1000  
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Limanowa.
 
Proponowany porządek obrad:
 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Wystąpienia zaproszonych gości.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie międzysesyjnym.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:
 1. powołania Komisji Rewizyjnej,
 2. powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
 3. powołania Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego,
 4. powołania Komisji Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej,
 5. powołania Komisji Kultury, Sportu i Turystyki,
 6. powołania Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego,
Przerwa w obradach
 
 1. udzielenia dotacji dla Parafii pw. św. Antoniego Opata w Męcinie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w ramach  I edycji  Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
 2. udzielenia dotacji dla Parafii pw. Znalezienia Krzyża Św. w Nowym Rybiu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym
  do rejestru zabytków w ramach  I edycji  Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
 3. udzielenia dotacji  dla Parafii  św. Jana Ewangelisty w Pisarzowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w ramach  I edycji  Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
 4. udzielenia dotacji  dla Parafii pw. św. Antoniego Opata w Męcinie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w ramach  II edycji  Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
 5. udzielenia dotacji dla Parafii pw. Znalezienia Krzyża Św. w Nowym Rybiu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym
  do rejestru zabytków w ramach  II edycji  Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
 6. udzielenia dotacji  dla Parafii  św. Jana Ewangelisty w Pisarzowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w ramach  II edycji  Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
 7. zmiany statutu Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Limanowej.
 1. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Limanowa za 2023 r.
 2. Wnioski i oświadczenia radnych.
 3. Odpowiedzi Wójta Gminy na wnioski radnych.
 4. Informacja o korespondencji kierowanej do Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 5. Wolne wnioski i zapytania.
 6. Zakończenie obrad.
 Przewodniczący Rady Gminy
Daniel Łącki
 
Obrady sesji Rady Gminy Limanowa są rejestrowane za pomocą urządzeń nagrywających obraz i dźwięk.  Podstawą przetwarzania danych osobowych osób uczestniczących w posiedzeniu jest art. 6 ust. 1 lit. e oraz art. 9 ust. 2 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej zwane RODO) oraz inne akty prawne obowiązującego prawa krajowego i międzynarodowego, w szczególności ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wraz z aktami wykonawczymi, ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej wraz z aktami wykonawczymi.


Liczba wyświetleń: 322
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne