Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

06.06.2024
Szanowni państwo
Członkowie komisji rewizyjnej
 
Na podstawie § 60 ust. 3 uchwały Nr XXIX/278/2018 Rady Gminy Limanowa z dnia 6 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Limanowa (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2018 r. poz. 6395) zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Limanowa, które odbędzie się w dniu 11 czerwca 2024 r. /wtorek/ o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Limanowa.

Tematem posiedzenia będzie:
 
  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Limanowa za 2023 r. oraz zapoznanie się z opinią RIO o tym sprawozdaniu.
  4. Rozpatrzenie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Limanowa według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.
  5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Limanowa na dzień 31 grudnia 2023 r.
  6. Sporządzenie wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Limanowa.
  7. Wolne wnioski i zapytania.
  8. Zakończenie posiedzenia.
 
Zaproszenie niniejsze stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy na czas trwania posiedzenia zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2024 r. poz. 609/.
 
Stanisław Wąsik
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej


Liczba wyświetleń: 200
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne