Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Odbiór chodnika w Pasierbcu

24.05.2024
W dniu 23.05.2024 r. odebrano wykonany ciąg pieszy- chodnik wzdłuż drogi gminnej nr 340458K Młynne Pasierbiec w m. Pasierbiec z modernizacją drogi - kwota robót budowlanych 698 000,24 zł.

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Duda” Grażyna Duda, Łostówka 121, 34-730 Mszana Dolna:

Roboty polegały na wykonaniu chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 340458K Młynne Pasierbie, w m. Pasierbiec od Świetlicy w stronę kościoła na długości około 400 metrów, oraz wykonaniu remontu zatoki autobusowej. „Cieszymy się, że udało nam się zrealizować bardzo wyczekiwaną od wielu lat inwestycję drogową, która poprawi bezpieczeństwo poruszania się pieszych na tym odcinku drogi. Dziękuję sołtysowi Marii Twaróg, byłemu radnemu gminy Stanisławowi Sajdakowi za zaangażowanie w powstanie inwestycji oraz mieszkańcom Pasierbca, którzy mieli swoje działki przy tej drodze za udostępnienie terenu, gdyż bez tego nie udałoby się wykonać tego zadania.” – komentuje wójt gminy Limanowa Jan Skrzekut. Prócz wójta w odbiorze uczestniczyli: Zastępca Wójta Wopjciech Pazdan, Przewodniczący Rady Gmin y Limanowa Daniel Łąck, soltys Pasierbca Maria Twaróg, kierownik wydziału inwestycji UG Limanowa Stanisław Piegza, Stanisław Sajdak, probosz Pasierbca Bogdan Stelmach oraz przedstwiciele wykonawcy. Drugi odbiór tego dnia to - Modernizacja przepustu na drodze w Makowicy - kwota robót budowlanych 79 827,00 zł, który wykonała Firma WOD-MAR Mariusz Sołtys Pisarzowa 532, 34-654 Męcina:
Roboty zostały wykonane na drodze „Makowica nad Świetlicą”. Roboty polegały na naprawie i odmuleniu przepustów, odtworzeniu zabezpieczenia wlotów i wylotów przepustów, odtworzenie wymytego korpusu drogi uszkodzonego w wyniku intensywnych opadów deszczu. Wykonanie tych prac było bardzo ważne ze względu na to, iż w najbliższym czasie planujemy wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na tej drodze, a prace musiały być wykonane przed położeniem nowej nawierzchni. w obdiorze uczestniczyła sołtys Makowicy Rozalia Kuchta oraz w/w włodarze gminy. 


Liczba wyświetleń: 348
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne