Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Pierwsze odbiory dróg w 2024 roku

17.05.2024
W dniu 26 kwietnia 2024 r. miał miejsce końcowy odbiór zadania pn „Remont drogi gminnej  nr 340480K Stara Wieś – Pożary - Słopnice w km od 0+014 do 1+381 w miejscowości Stara Wieś, Gmina Limanowa”, w którym uczestniczyli Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut, Z-ca Wójta Gminy Limanowa Wojciech Pazdan, radny gminy Limanowa Bogdan Pałka, sołtys wsi Stara Wieś I Urszula Biernat , inspektor nadzoru Janusz Liptak, kierownik Wydziału Inwestycji i Funduszy Europejskich Urzędu Gminy Limanowa Stanisław Piegza oraz Prezes Zarządu  Przedsiębiorstwa Drogowo – Mostowego LIMDROG Maciej Szkarłat.
 

W wyniku realizacji zadania na całej drodze została położona nowa nawierzchnia bitumiczna przy jednoczesnym poszerzeniu szerokości jezdni do 4 m, poprawiono również odwodnienie drogi.
Całkowita wartość zadania wyniosła 1 451 564,83 zł, przy dofinansowaniu w wysokości 1 120 980,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Z drogi korzystają nie tylko mieszkańcy Gminy Limanowa, ale również mieszkańcy Gminy Słopnice co wpływa na poprawę bezpieczeństwa większej liczby jej użytkowników.
 

W dniu 13 maja 2024 r. miał miejsce końcowy odbiór zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 340462K Mordarka (od Polnej) - Sarczyn w km od 0+000 do 2+640 w miejscowości Mordarka, Gmina Limanowa”, w którym uczestniczyli Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut, Z-ca Wójta Gminy Limanowa Wojciech Pazdan, radni gminy Limanowa Adam Ryś i Stanisław Wąsik, sołtys wsi Mordarka Kazimierz Wojtas, inspektor nadzoru Janusz Liptak, kierownik Wydziału Inwestycji i Funduszy Europejskich Urzędu Gminy Limanowa Stanisław Piegza oraz Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Drogowo – Mostowego LIMDROG Maciej Szkarłat.


 
Na odcinku od granicy z Miastem Limanowa ul. Kasprowicza do wyciągu narciarskiego (dł. 2,64 km) została wykonana nowa nawierzchnia bitumiczna w istniejącej koronie drogi,  wykonano poprawę odwodnienia drogi. Oprócz tego wymienione dwie wiaty przystankowe na nowe, w celu poprawy bezpieczeństwa korzystających z komunikacji publicznej wykonano także spoczniki dla pasażerów na przystankach z kostki brukowej. 
Całkowita wartość zadania wyniosła 1 346 791,04 zł, przy dofinansowaniu w wysokości 790 402,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.Wykonawcą obu zadań było Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe LIMDROG Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul.M.B.Bolesnej 87, 34-600 Limanowa.


Liczba wyświetleń: 436
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne