Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Dotacja do zakupu magazynów energii

05.06.2024
W związku z ogłoszonym naborem wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 2 Fundusze europejskie dla środowiska, Działanie 2.7 Wsparcie rozwoju OZE – dotacja do Magazynów Energii, Gmina Limanowa przystępuje do przygotowania projektu pn: „Magazyny energii dla istniejących instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Limanowa”.

Przedmiotem przygotowywanego przedsięwzięcia będzie montaż magazynów energii u mieszkańców korzystających z istniejących instalacji fotowoltaicznych.  Dofinansowanie będzie możliwe na budowę, rozbudowę, oraz zakup magazynów energii elektrycznej dla istniejących już instalacji fotowoltaicznych. Dofinansowanie obejmować będzie 85% kosztów kwalifikowalnych.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o złożenie w dniach od 3 do 13 czerwca 2024 roku na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Limanowa wstępnej deklaracji uczestnictwa w projekcie.

Złożenie deklaracji będzie podstawą do podpisania z wybranym przez Gminę Limanowa wykonawcą umowy na przeprowadzenie audytu mającego na celu zinwentaryzowanie istniejącej instalacji PV beneficjenta, dobranie odpowiedniej wielkości magazynu, wykonanie analizy profilu zużycia, sprawdzenie możliwości technicznych montażu magazynu energii oraz oszacowania kosztów inwestycji – koszt wykonania audytu to 350 zł płatne bezpośrednio przez mieszkańca. W przypadku braku możliwości technicznych montażu magazynu energii na obiekcie - użytkownik otrzyma zwrot w wysokości 300 zł.

Ważne: Wykonanie audytu nie jest równoznaczne z otrzymaniem dofinansowania. Zebrane dane posłużą do przygotowania i złożenia przez Gminę Limanowa wniosku aplikacyjnego, jednak w przypadku niezakwalifikowania się wniosku do dofinansowania, kwota poniesiona przez mieszkańca na wykonanie audytu nie podlega zwrotowi.

W trakcie trwania naboru deklaracji zostanie zorganizowane spotkanie dla mieszkańców z przedstawicielami firmy przeprowadzającej audyty. Będzie można wówczas uzyskać odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące warunków udziału w projekcie oraz przeprowadzanych audytów.
Planowany termin spotkania to 12 czerwca godzina 17.00 w Szkole Podstawowej w Mordarce.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Inwestycji i Funduszy Europejskich pod numerem telefonu (18) 263 00 36.


Liczba wyświetleń: 853
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne