Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Informacja o Posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Limanowa

15.06.2023
 
Szanowni państwo
 Członkowie komisji skarg, wniosków i petycji
 
 
Na podstawie § 60 ust. 3 uchwały Nr XXIX/278/2018 Rady Gminy Limanowa z dnia 6 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Limanowa (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2018 r. poz. 6395) zapraszam na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Limanowa, które odbędzie się w dniu 21 czerwca 2023 r. /środa/ o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Limanowa.
 
 
Tematem posiedzenia będzie: 

1.Otwarcie posiedzenia.
2.Przyjęcie porządku posiedzenia.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4.Rozpatrzenie skargi wniesionej przez mieszkankę Kłodnego na działalność Wójta Gminy Limanowa w sprawie braku możliwości zjazdu  z drogi stanowiącej działkę ew. nr 399/7 w Kłodnem na działkę ew. nr 399/8 w Kłodnem. 
5.Wolne wnioski i zapytania.
6.Zakończenie posiedzenia. 

 Zaproszenie niniejsze stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy na czas trwania posiedzenia zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2022 r. poz. 559/.
 
 
                                                                                                                      Przewodniczący Komisji Skarg,Wniosków i Petycji
                       
                                                                                                                                                   Jerzy Jabłoński


Liczba wyświetleń: 457
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne