Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Ogłoszenie Komisji Inwentaryzacyjnej dotyczące działki dz. ew. nr 30 w Koszarach

14.06.2023
Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32 poz. 191 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 104 Rady Ministrów z dnia 09 lipca 1990 r. w sprawie sposobu dokonywania inwentaryzacji mienia komunalnego (M.P. Nr 30, poz. 2350) informujemy,że w dniach od  14 czerwca 2023 r. do 14 lipca 2023 r. wyłożony jest do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji, obejmujący nieruchomość stanowiącą działkę drogową oznaczoną  w ewidencji gruntów:
dz. ew. nr 30 o powierzchni 0,27 ha położona w Koszarach,osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawarty w spisie inwentaryzacyjnym mogą w okresie 30 dni od daty niniejszego ogłoszenia zgłaszać zastrzeżenia do Komisji Inwentaryzacyjnej – w Urzędzie Gminy Limanowa, ul. M.B.Bolesnej 18B, 34-600 Limanowa.

Komisja Inwentaryzacyjna w składzie:
Irena Odziomek
Paulina Kita  
Barbara Świerczek    


Liczba wyświetleń: 284
1

Pliki do pobrania

Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne