Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Limanowa - 30.05.2023

30.05.2023
Szanowni państwo
Członkowie komisji rewizyjnej

 
 
Na podstawie § 60 ust. 3 uchwały Nr XXIX/278/2018 Rady Gminy Limanowa z dnia 6 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Limanowa (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2018 r. poz. 6395) zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Limanowa, które odbędzie się w dniu 30 maja 2023 r. /wtorek/ o godz. 13:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Limanowa.
 
Tematem posiedzenia będzie: 
1.   Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.
2.   Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Limanowa za 2022 r. oraz zapoznanie się z opinią RIO o tym sprawozdaniu.
4.    Rozpatrzenie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Limanowa według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.
5.    Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Limanowa na dzień 31 grudnia 2022 r.
6.    Sporządzenie wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Limanowa.
7.    Opracowanie treści zapytań dotyczących kontroli wykonania/stosowania zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej z lat 2019-2022.
8.     Wolne wnioski i zapytania.
9.     Zakończenie posiedzenia.
 
    Zaproszenie niniejsze stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy na czas trwania posiedzenia zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2023 r. poz. 40/.
 
                                                                                                     Przewodnicząca Komisji  Rewizyjnej
 
                                                                                                                     Cecylia Kochańczyk


Liczba wyświetleń: 416
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne