Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Zakaz użytkowania wody w miejscowości Nowe Rybie

14.09.2023
KOMUNIKAT DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY Z WODOCIĄGU
WIEJSKIGO NOWE RYBIE
- Z DNIA 13 WRZEŚNIA 2023 R.

Po dokonaniu analizy wyników badań próbki wody z wodociągu wiejskiego Nowe Rybie, pobranej w dniu 11 września 2023 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej stwierdza, że:  jakość wody w przedmiotowym wodociągu pod względem mikrobiologicznym nie odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), z uwagi na przekroczenia w wodzie dopuszczalnych wartości parametrów tj.: liczby bakterii grupy coli. W dniu 13 września 2023 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej wydał decyzję administracyjną nr 73/NHK/2023 o zakazie użytkowania wody z wodociągu wiejskiego Nowe Rybie do czasu uzyskania prawidłowych wyników badania wody. Woda ta może być używana do celów sanitarnych (spłukiwanie toalet).

W załączniku decyzja nr 73/NHK/2023 dotycząca zakazu użytkowania wody w miejscowości Nowe Rybie.

 

Liczba wyświetleń: 478
1

Pliki do pobrania

Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne