Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

"Posiłek w szkole i w domu" w Gminie Limanowa

22.09.2023
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej informuje, że we wrześniu br. Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut podpisał z Wojewodą Małopolskim aneks do umowy w celu dofinansowania zadania własnego związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023, przyjętego Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r (M.P. z 2018 r. poz.1007 ze zm.).

Program polega na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim mieszkańcom Gminy Limanowa jej potrzebującym.

Wartość otrzymanego dofinansowania (dotacja celowa na 2023 r.) na realizację zadania z budżetu Państwa wynosi 432.680,00 zł. Planowany całkowity koszt realizacji zadania w 2023 r. wynosi 704.180,00 zł.

Jednostkami odpowiedzialnymi za realizację Programu są Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej oraz Gminny Zespół Obsługi Szkół w Limanowej.

Przypominamy, iż z Programu mogą skorzystać osoby i rodziny, których dochód nie przekracza obecnie kwoty 200% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy o pomocy społecznej, tj. kwoty: 1.552,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej; 1200,00 zł dla osoby w rodzinie.

Osoby potrzebujące pomocy prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej w celu złożenia wniosków m.in. na dożywianie dzieci (posiłek) w szkole na rok szkolny 2023/2024 - od września do 31 grudnia 2023 r. Wnioski są rozpatrywane na bieżąco.

Więcej informacji o Programie w zakładce "Projekty realizowane ze środków budżetu państwa" - poniżej link:
http://gopslimanowa.naszops.pl/projekty-realizowane-ze-srodkow-budzetu-panstwa/posilek-w-szkole-i-w-domu-na-lata-2019-2023

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy GOPS w Limanowej pod nr telefonu: 18 33 73 657. 


Liczba wyświetleń: 745
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne