Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Limanowa w dniu 13 września 2023 r.

08.09.2023
Na podstawie § 60 ust. 3 uchwały Nr XXIX/278/2018 Rady Gminy Limanowa z dnia 6 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Limanowa (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2018 r. poz. 6395) zapraszam na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Limanowa, które odbędzie się w dniu 13 września 2023 r. /środa/.Posiedzenie rozpocznie się wizją w terenie (miejsce spotkania: działka ew. nr 467/7 i 469/3 w Starej Wsi) o godz.13.30. Po przeprowadzonej wizji w terenie, kontynuacja posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (ok. godz. 14.30) odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Limanowa.
 
 
Tematem posiedzenia będzie: 

I. Wizja w terenie: godz. 13.30, miejsce spotkania: dz. ew. nr 467/7 i 469/3 w Starej Wsi
 
II. Posiedzenie w sali konferencyjnej Urzedu Gminy Limanowa o godz. 14.30
 
Otwarcie posiedzenia.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Rozpatrzenie skargi wniesionej przez mieszkańców Starej Wsi w sprawie wykonania robót przy budowie kanalizacji sanitarnej w obrębie działek ew. nr 467/7 i 469/3 położonych w Starej Wsi oraz przygotowanie projektu uchwały w przedmiotowej sprawie.
Wolne wnioski i zapytania.
Zakończenie posiedzenia. 

Zaproszenie niniejsze stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy na czas trwania posiedzenia zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2023 r. poz. 40/.
 
 
Przewodniczący Komisji Skarg,Wniosków i Petycji
                       
                                                                                         Jerzy Jabłoński


Liczba wyświetleń: 409
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne