Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Apel w sprawie wałęsających się psów

17.09.2023
Mając na uwadze, że na terenie naszej Gminy nasila się zjawisko wałęsających się psów zwracamy się do mieszkańców o przestrzeganie ustawy o ochronie zwierząt, jak też Uchwały Rady Gminy w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Limanowa.

Prawie w każdym przypadku wałęsające się psy mają swoich właścicieli, a pojawiające się tzw. „bezdomne” psy to głównie zwierzęta nieodpowiednio dopilnowane przez właścicieli.O uznaniu psa za  „bezpańskiego” czy „bezdomnego”  nie może świadczyć tylko fakt, że zwierzę pojawia się o odpowiednich porach w danej okolicy, bowiem takie przypadki są szczególnie liczne w okresie godowym zwierząt.

Przypominamy więc właścicielom zwierząt o ich podstawowych obowiązkach,a w szczególności o stałym i skutecznym dozorze nad psami i innymi zwierzętami.Sposoby postępowania w przypadkach wałęsających się psów:

1.w przypadku gdy właściciel wałęsającego się psa jest znany, należy fakt ten zgłosić na Policję, która ma prawo nałożyć mandat na nieodpowiedzialnego właściciela zwierzęcia. W przypadku notorycznego braku nadzoru nad psem może kierować do sądu z wnioskiem o ukaranie właściciela psa,
2.w razie potwierdzonej bezdomności zwierzęcia oraz w przypadkach zagrożenia zdrowia mieszkańców, np. gdy pies jest agresywny i atakuje mieszkańców. Gmina  podejmie interwencję wyłapania zwierzęcia i odwiezienia go do schroniska. Przypadki bezdomnych psów należy zgłaszać telefonicznie lub osobiście w godzinach pracy Urzędu Gminy (tel. 182630024). Osoba, która przekazuje zgłoszenie musi podać swoje dane osobowe oraz miejsce przebywania zwierzęcia. 

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że zarówno wyłapywanie wałęsających się psów, jak i umieszczanie ich w schronisku to bardzo kosztowne zadanie. Dlatego bardzo ważne jest, by informować Policję lub ewentualnie Urząd Gminy o przypadkach nieodpowiedzialnych właścicieli, w celu podjęcia odpowiednich kroków wobec nich, a także uniknięcia kosztów interwencji weterynarza i oddania psa do schroniska.      


Liczba wyświetleń: 755
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne