Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Limanowa w dniu 19 września 2023 r.

15.09.2023
Na podstawie § 60 ust. 3 uchwały Nr XXIX/278/2018 Rady Gminy Limanowa z dnia 6 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Limanowa (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2018 r. poz. 6395) zapraszam na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Limanowa, które odbędzie się w dniu 19 września 2023 r. (wtorek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Limanowa.
 
Tematem posiedzenia będzie: 

1.Otwarcie posiedzenia.
2.Przyjęcie porządku posiedzenia.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4.Rozpatrzenie skargi wniesionej przez mieszkańców Starej Wsi w sprawie wykonania robót przy budowie kanalizacji sanitarnej w obrębie działek ew. nr 467/7 i 469/3 położonych w Starej Wsi oraz przygotowanie projektu uchwały w przedmiotowej sprawie.
5.Wolne wnioski i zapytania.
6.Zakończenie posiedzenia. 

Zaproszenie niniejsze stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy na czas trwania posiedzenia zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2023 r. poz. 40/.
 
 
                                                                                                                         
                                                                                                  Przewodniczący Komisji Skarg,Wniosków i Petycji
                       
                                                                                                                                  Jerzy Jabłoński


Liczba wyświetleń: 475
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne