Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Aktualności

09.07.2018 Zawiadomienie ws. przebudowy obiektu mostowego w miejscowości Męcina Na podstawie art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. w Dz. U. z 2017, poz. 1257 ze zm.) Wójt Gminy Limanowa zawiadamia, że z dniem 26 czerwca 2018 r. przez organ Gminy Limanowa zostało wsz... 03.07.2018 Opinia RDOŚ w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej w Starej Wsi W załączeniu skan pisma dotyczącego opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska  w sprawie  oceny odzziaływania na środowisko  planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej "55482" na ... 02.07.2018 Rejestracja podmiotów działających na rynku spożywczym w zakresie prowadzenia produkcji pierwotnej Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej przypomina, że zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym gospodarstwa działające na rynku spożywczym, tj. podmioty prowadzące sprzedaż bezpośrednią oraz podmioty prowadzące produkcję pierwotną prod... 14.06.2018 Trwa rekrutacja do programu opieki nad seniorami "Małopolski Tele-Anioł" W Małopolsce ruszył program „Tele-Anioł”, dzięki któremu 10 tys. osób starszych otrzyma opaski ratujące życie. W przypadku zagrożenia życia osoba niesamodzielna, przebywająca sama w domu, ma szanse na szybkie uzyskanie natychmiastowej ... 22.05.2018 Zawiadomienie w sprawie budowy stacji telefonii komórkowej w Starej Wsi Na podstawie art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. w Dz. U. z 2017, poz. 1257 ze zm.) Wójt Gminy Limanowa zawiadamia, że z dniem 25 kwietnia 2018 r. (data uzupełnienia wniosku 16 maja 20... 14.05.2018 Obwieszczenie ws. wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017 r. poz.1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.: "Budowa sieci kanalizac... 11.05.2018 Zaproszenie na targi pracy Wychodząc naprzeciw potrzebom Pracodawców oraz osób zainteresowanych podjęciem pracy firma PRO STUDIO w ramach realizowanego projektu „Naprzeciw zmianom” zaprasza do udziału w TARGACH PRACY, które odbędą się 17 maja 2018 r. (czwart... 11.05.2018 Obwieszczenie z dnia 10 maja br. o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017 r. poz.1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w dniu 27 kwietnia 2018 r.  na wniosek Gminy Lima... 30.04.2018 Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do oddania w najem Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774) Wójt Gminy Limanowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem:   Nieruchomoś�... 20.04.2018 11. edycja konkurs Małopolskie Wektory Współpracy FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji już po raz jedenasty zaprasza wszystkie Urzędy Miast, Gmin oraz Starostwa Powiatowe z Województwa Małopolskiego do udziału w konkursie Małopolskie Wektory Współpracy. Konkurs wyłon... 09.04.2018 Aktualne nabory wniosków - LGD "Przyjazna Ziemia Limanowska" Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” uprzejmie informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: PRZEDSIĘWZIĘCIE NR 1.1.8: Publikacje dotyczące obszaru LGD. – limit do... 09.04.2018 Ogłoszenie o przetargu na wynajem lokalu Na podstawie §  1 ust. 3 i §  3 ust.1-3 załącznika Nr 2 do uchwały Nr XIX/190/2017 Rady Gminy Limanowa z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Limanowa oraz i... 29.03.2018 7 kwietnia 2018 - Światowy Dzień Zdrowia „Zdrowie dla wszystkich” to hasło, które przyświeca obchodom Światowego Dnia Zdrowia w 2018 roku. Sentencja ta jest wizją, która towarzyszy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) już od ponad 70 lat. Przekonanie, że wszyscy luzie powinni mi... 29.03.2018 Zaproszenie seniorów w wieku 60+ do udziału w projekcie „Liderzy 60+” Fundacja Dzień Dobry w okresie marzec-grudzień 2018 realizuje projekt pt. „Liderzy 60+", współfinansowany z Rządowego Programu Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020, którego celem jest włączenie seni... 26.03.2018 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie informuje  o ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 09.03.2018 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie ustano... 26.03.2018 Nowe przepisy dotyczące sprzedaży napojów alkoholowych Zmiana ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która weszła w życie 9 marca 2018 r. nałożyła na Radę gminy obowiązek podjęcia uchwał  w sprawie: 1. Maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ... 26.03.2018 Obwieszczenia o wszczęciu postępowań Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks  postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017 r. poz.1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż  w dniu 05.03.2018 r. zostały wszczęte po... 26.03.2018 Nieruchomości przeznaczone do wynajęcia Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774) Wójt Gminy Limanowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddaniaw najem:   Nieruchomość... 16.03.2018 "Walczymy z wykluczeniem" - projekt aktywizacji zawodowej dla osób zagrożonych wykluczeniem Firma Navigator International Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie "Walczymy z wykluczeniem". Celem projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej oraz zdolności do podjęcia zatrudnienia wśród 60 uczestników  (36 Kobiet&n... 05.03.2018 Badania monitoringowe zwierząt gospodarskich - informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje, że od marca br. w Mordarce, Pisarzowej oraz Starej Wsi wykonywane będą badania monitoringowe zwierząt gospodarskich  w kierunku enzootycznej białaczki bydła, brucelozy bydła oraz gruźlicy bydła. Monitoring przeprowad... 02.03.2018 Projekt "Kierunek Kariera" - szkolenia za bony w Małopolsce Nawet do 87% dofinansowania do szkoleń można uzyskać uczestnicząc w małopolskim projekcie „Kierunek Kariera”, który realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Szansę na otrzymanie dofinansowania w formie bonów otrzymaj... 22.02.2018 Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii dla hodowców trzody chlewnej Powiatowy Lekarz Weterynarii w Limanowej przekazuje informację dotyczącą występowania afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń i dzików na terytorium RP w okresie do 19.02.2018 stwierdzono 107 ognisk ASF u świń oraz 1267 przypadków ASF u dzik&oacu... 08.02.2018 Nabór do Sekcji Psów Tropiących i Ratowniczych Stowarzyszenie o nazwie Sekcja Psów Tropiących i Ratowniczych przy CSPO Podhale zaprasza osoby pełnoletnie oraz młodzież szkół średnich i osoby lubiące psy (które mają wrodzoną zdolność posługiwania się węchem i bezbłędnego węszenia... 01.02.2018 Trwają zgłoszenia do akcji "Polscy okuliści kontra jaskra" W związku ze zbliżającym się Światowym Tygodniem Jaskry, przypadającym na okres 11.03 - 17.03.2018 r., jako Organizacja, dla której dobro pacjentów jest wartością nadrzędną, zwracamy się do Państwa z prośbą o poparcie... 16.01.2018 Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców! Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy? Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania?  Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz! Jeśli Tw...
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne