Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Zawiadomienie ws. przebudowy obiektu mostowego w miejscowości Męcina

09.07.2018
Na podstawie art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. w Dz. U. z 2017, poz. 1257 ze zm.) Wójt Gminy Limanowa zawiadamia, że z dniem 26 czerwca 2018 r. przez organ Gminy Limanowa zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek podmiotu (inwestora), którym jest Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej siedziba ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa
w trybie  ustawy z dnia 3 października 2008 roku - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j. t. w Dz. U. z 2017 r., poz.1405 ze zm.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia określonego jako: "Przebudowa obiektu mostowego JNI 35000242 w KM 10+494 w ciągu drogi powiatowej nr 1551K Limanowa-Chełmiec w miejscowości Męcina wraz z dojazdami".

Strony mogą zapoznać się ze znajdującą się  w tutejszym Urzędzie dotychczasową dokumentacją w tej sprawie  i składać ewentualne  uwagi i wnioski w siedzibie UG Limanowa przy ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B, pok. 6.

Treść zawiadomienia w załączniku poniżej.


Liczba wyświetleń: 1438
1

Pliki do pobrania

Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne