Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Zawiadomienie w sprawie budowy stacji telefonii komórkowej w Starej Wsi

22.05.2018
Na podstawie art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. w Dz. U. z 2017, poz. 1257 ze zm.) Wójt Gminy Limanowa zawiadamia, że z dniem 25 kwietnia 2018 r. (data uzupełnienia wniosku 16 maja 2018 r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek podmiotu (inwestora) którym jest T-Mobile Polska S.A. ul. Młynarska 12, 02-674 Warszawa, w trybie  ustawy z dnia 3 października 2008 roku - o udostępnianiu unformacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach odziaływania na środowisko (j. t. w Dz. U. z 2017 r., poz.1405 ze zm.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej 55482 na terenie dz. ew. nr 836 w miejscowości Stara Wieś", Gmina Limanowa.

Strony mogą zapoznac się ze znajdującą się  w tutejszym urzędzie dotychczasową dokumentacją w tej sprawie  i składać ewentualne  uwagi i wnioski w siedziebie UG Limanowa przy ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B, pok 6.

Treść zawiadomienia w załączniku poniżej.

Liczba wyświetleń: 1722
1

Pliki do pobrania

Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne