A+ Kontakt
Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Aktualności

20.04.2018 11. edycja konkurs Małopolskie Wektory Współpracy FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji już po raz jedenasty zaprasza wszystkie Urzędy Miast, Gmin oraz Starostwa Powiatowe z Województwa Małopolskiego do udziału w konkursie Małopolskie Wektory Współpracy. Konkurs wyłon... 09.04.2018 Aktualne nabory wniosków - LGD "Przyjazna Ziemia Limanowska" Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” uprzejmie informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: PRZEDSIĘWZIĘCIE NR 1.1.8: Publikacje dotyczące obszaru LGD. – limit do... 09.04.2018 Ogłoszenie o przetargu na wynajem lokalu Na podstawie §  1 ust. 3 i §  3 ust.1-3 załącznika Nr 2 do uchwały Nr XIX/190/2017 Rady Gminy Limanowa z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Limanowa oraz i... 29.03.2018 7 kwietnia 2018 - Światowy Dzień Zdrowia „Zdrowie dla wszystkich” to hasło, które przyświeca obchodom Światowego Dnia Zdrowia w 2018 roku. Sentencja ta jest wizją, która towarzyszy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) już od ponad 70 lat. Przekonanie, że wszyscy luzie powinni mi... 29.03.2018 Zaproszenie seniorów w wieku 60+ do udziału w projekcie „Liderzy 60+” Fundacja Dzień Dobry w okresie marzec-grudzień 2018 realizuje projekt pt. „Liderzy 60+", współfinansowany z Rządowego Programu Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020, którego celem jest włączenie seni... 26.03.2018 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie informuje  o ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 09.03.2018 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie ustano... 26.03.2018 Nowe przepisy dotyczące sprzedaży napojów alkoholowych Zmiana ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która weszła w życie 9 marca 2018 r. nałożyła na Radę gminy obowiązek podjęcia uchwał  w sprawie: 1. Maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ... 26.03.2018 Obwieszczenia o wszczęciu postępowań Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks  postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017 r. poz.1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż  w dniu 05.03.2018 r. zostały wszczęte po... 26.03.2018 Nieruchomości przeznaczone do wynajęcia Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774) Wójt Gminy Limanowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddaniaw najem:   Nieruchomość... 16.03.2018 "Walczymy z wykluczeniem" - projekt aktywizacji zawodowej dla osób zagrożonych wykluczeniem Firma Navigator International Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie "Walczymy z wykluczeniem". Celem projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej oraz zdolności do podjęcia zatrudnienia wśród 60 uczestników  (36 Kobiet&n... 05.03.2018 Badania monitoringowe zwierząt gospodarskich - informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje, że od marca br. w Mordarce, Pisarzowej oraz Starej Wsi wykonywane będą badania monitoringowe zwierząt gospodarskich  w kierunku enzootycznej białaczki bydła, brucelozy bydła oraz gruźlicy bydła. Monitoring przeprowad... 02.03.2018 Projekt "Kierunek Kariera" - szkolenia za bony w Małopolsce Nawet do 87% dofinansowania do szkoleń można uzyskać uczestnicząc w małopolskim projekcie „Kierunek Kariera”, który realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Szansę na otrzymanie dofinansowania w formie bonów otrzymaj... 22.02.2018 Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii dla hodowców trzody chlewnej Powiatowy Lekarz Weterynarii w Limanowej przekazuje informację dotyczącą występowania afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń i dzików na terytorium RP w okresie do 19.02.2018 stwierdzono 107 ognisk ASF u świń oraz 1267 przypadków ASF u dzik&oacu... 08.02.2018 Nabór do Sekcji Psów Tropiących i Ratowniczych Stowarzyszenie o nazwie Sekcja Psów Tropiących i Ratowniczych przy CSPO Podhale zaprasza osoby pełnoletnie oraz młodzież szkół średnich i osoby lubiące psy (które mają wrodzoną zdolność posługiwania się węchem i bezbłędnego węszenia... 01.02.2018 Trwają zgłoszenia do akcji "Polscy okuliści kontra jaskra" W związku ze zbliżającym się Światowym Tygodniem Jaskry, przypadającym na okres 11.03 - 17.03.2018 r., jako Organizacja, dla której dobro pacjentów jest wartością nadrzędną, zwracamy się do Państwa z prośbą o poparcie... 16.01.2018 Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców! Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy? Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania?  Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz! Jeśli Tw... 05.01.2018 Informacja Wojewody Małopolskiego dotycząca świadczeń rodzinnych i wychowawczych Z dniem 1 stycznia 2018 r. Wojewoda Małopolski przejmuje zadanie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i wychowawczych, dotychczas realizowane przez Marszałka Województwa Małopolskiego. Zadania te dotyczą sy... 04.01.2018 Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017.1073) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257) Wojewoda MałopoIski zawiadamia strony postęp... 03.01.2018 Bezpłatne badania mammograficzne - 22 stycznia w Limanowej Niespełna  39 % uprawionych Polek zgłosiło się w tym roku na badania mammograficzne w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi nadzorowanego przez Ministerstwo Zdrowia. Waga i znaczenie Programu dla zdrowia i życia Polek jest nie do przec... 08.12.2017 Małopolska Nagroda Rynku Pracy – zgłoszenia do 14 grudnia! Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza do zgłaszania kandydatów do Małopolskiej Nagrody Rynku Pracy - zarówno osób indywidualnych, jak i pracodawców. Kandydatów mo... 27.11.2017 Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie 2017 Zapraszamy do udziału w konkursie "Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie 2017" na najlepsze działania Pracodawców na rzecz ułatwiania pracownikom godzenia życia zawodowego z rodzinnym z prośbą o przekazanie tej informacji instytucjom publiczn... 23.11.2017 Zawiadomienie Marszałka Woj. Małopolskiego o wszczęciu postępowania Marszałek Województwa Małopolskiego zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Limanowa, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Wojciecha Jodźko-Krzak z firmy Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Usługowe Inżynieria PRO-EKO Sp. z.o... 22.11.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy kanalizacji Na podstawie art.49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017, poz. 1257 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w dniu 8.11.2017 r. zostało wszczęte postępowanie na ... 22.11.2017 Ruszyła kampania edukacyjna Krajowego Centrum ds. AIDS „Mam czas rozmawiać" W piątek 17 listopada, ruszyła kampania edukacyjna Krajowego Centrum ds. AIDS „Mam czas rozmawiać (#mamczasrozmawiac)” promująca dialog międzypokoleniowy o zdrowiu, a zwłaszcza o tematach trudnych, takich jak choroby przenoszone drogą płciową, w tym... 17.11.2017 Makroregion południowy zdobywa K3 – Zaproszenie na szkolenie Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. ma zaszczyt zaprosić pracowników  jednostki samorządu terytorialnego oraz jej jednostek pomocniczych do udziału w bezpłatnym szkoleniu w ramach projektu pt. „Makroregion południowy zdobywa K 3 – podnosi komp...
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes

Szukaj na stronie

Urząd Gminy
Limanowa
ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B
34-600 Limanowa
woj. małopolskie
Tel: 18 33-72-252
Fax: 18 33-71-337
[email protected]
Godziny urzędowania
Poniedziałek-piątek:
7:30 - 15:30