A+ Kontakt
Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Obwieszczenia o zakończonych postępowaniach

09.07.2019
Na podstawie art. 49, art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018, poz.2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w dniu 09.07.2019r. zostały zakończone postępowania administracyjne wszczęte na wniosek:
 
1. Polskiej Spółki Gazownictwa  Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie, gazownia w Limanowej z s. ul. Ks. Łazarskiego 16 reprezentowanej przez pełnomocnika: Firmę Handlowo-Usługową „JĘDREK” Henryk Jędrzejek pn.: „Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do punktu gazowego dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych. ”obejmującego teren działek o numerach ewidencyjnych: 891/2, 884/2, 884/1, 891/4, 891/5 Mordarka.

2. Gminy Limanowa z s. ul. Matki Boskiej Bolesnej 18b reprezentowanej przez pełnomocnika: Pana Jarosława Kowalskiego zam. ul. Jabłoniecka 34, 34- 600 Limanowa pn.: „Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia nN-0.4 kV oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1619k. ” obejmującego teren działek o numerach ewidencyjnych: 743/1, 743/10, 242/2 Rupniów.

3. Pana Dariusza Kęski pn.: „Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia i rozbiórki istniejącej sieci. ”obejmującego teren działek o numerach ewidencyjnych: 596, 597/4, 597/2, 597/5, 597/1, 634/2, 644 Młynne.
 
 
W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w tym złożyć wyjaśnienia na piśmie w Wydziale Geodezji, Planowanie Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Limanowa, ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B, pok. nr 6 w dniach od 09.07.2019r. do 16.07.2019r.
 
Po upływie zakreślonego terminu, Wójt Gminy Limanowa wyda decyzję kończącą przedmiotowe postępowanie.
 
 
Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek  -  piątek: 8.00 – 15.00  
 


Liczba wyświetleń: 381
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes

Szukaj na stronie

Urząd Gminy
Limanowa
ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B
34-600 Limanowa
woj. małopolskie
Tel: 18 33-72-252
Fax: 18 33-71-337
[email protected]
Godziny urzędowania
Poniedziałek-piątek:
7:30 - 15:30