A+ Kontakt
Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Obwieszczenie dotyczące zakończenia postepowania

28.05.2019
Na podstawie art. 49, art. 10  ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018, poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zawiadamia się że w dniu 06.05.2019 r zostało zakończone postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o.  Oddział Gazowniczy w Krakowie, Gazownia w Limanowej, działającej przez pełnomocnika FHU "Jędrek" Henryka Jędrzejek pn.:
 
"Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do punktu gazowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, obejmującego teren działek o numerach ewidencyjnych: 1485, 1486, 1487/5, 1487/3, 1487/2, 1487/6, 1487/7 obręb Męcina."
 
W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym  w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się , co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w tym złożyć wyjaśnienia na piśmie w Wydziale Geodezji, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Limanowa, ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B, pok. nr 6 w dniach od 28.05.2019 r. do 04.06.2019 r.

Po upływie określonego terminu, Wójt Gminy Limanowa wyda decyzję kończącą przedmiotowe postępowanie.


Godziny przyjęć stron:
poniedziałek - piątek 8.00 - 15.00
 


Liczba wyświetleń: 536
1

Pliki do pobrania

Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes

Szukaj na stronie

Urząd Gminy
Limanowa
ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B
34-600 Limanowa
woj. małopolskie
Tel: 18 33-72-252
Fax: 18 33-71-337
[email protected]
Godziny urzędowania
Poniedziałek-piątek:
7:30 - 15:30