Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Zawiadomienie ws. decyzji dotyczącej budowy stacji bazowej telefonii komórkowej w Starej Wsi

09.07.2018
Na podstawie art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. w Dz. U. z 2017, poz. 1257 ze zm.), w związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym wydania na wniosek Inwestora, którym jest  T-Mobile Polska S.A. ul. Marynarska 12, 02674 Warszawa, którego na podstawie pełnomocnictwa reprezentuje Pan Dariusz Szewczyk, PPUCH Elektromont, ul. Kopalniana 7, 42-605 Tarnowskie Góry

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : "Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej 55482 na terenie dz. ew. nr 836 w miejscowości Stara Wieś"

planowanego do realizacji w obrębie działki ewidencyjnej na terenie miejscowości Stara Wieś , Gmina Limanowa wymienionej w Karcie Informacyjnej planowanego przedsięwzięcia, Wójt Gminy Limanowa zawiadamia strony postępowania o wyznaczonym przed wydaniem decyzji administracyjnej w przedmiotowej sprawie terminu 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia w celu możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów oraz zgłoszonych żądań.

Akta postępowania znajdują się w Urzędzie Gminy Limanowa przy ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B, pok. 6 w godzinach pracy Urzędu, tj. od godz. 8:00 do godz. 15:00 , tel. 18 33 72 667.


Po upływie zakreślonego terminu, Wójt Gminy Limanowa wyda decyzję kończącą przedmiotowe postępowanie.
 
Treść zawiadomienia  - poniżej.

Liczba wyświetleń: 1856
1

Pliki do pobrania

Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne