Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Ogłoszenie o przetargu na wynajem lokalu

09.04.2018
Na podstawie §  1 ust. 3 i §  3 ust.1-3 załącznika Nr 2 do uchwały Nr XIX/190/2017 Rady Gminy Limanowa z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Limanowa oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz.Urz. Woj. Małop. z 2017 r. poz. 5071)  w związku z  art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca  1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017r poz. 1875 ze zm.) - Wójt Gminy Limanowa ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na wynajem lokalu położonego  w budynku przy ul. Matki boskiej Bolesnej 18A w Limanowej.

Treść ogłoszenia w załączniku poniżej.
 


Liczba wyświetleń: 1899
1

Pliki do pobrania

Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne