Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Obwieszczenie z dnia 10 maja br. o wszczęciu postępowania

11.05.2018
Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017 r. poz.1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w dniu 27 kwietnia 2018 r.  na wniosek Gminy Limanowa zostało wszczęte postępowanie pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami w miejscowościach Łososina Górna, Walowa Góra, Młynne, Bałażówka - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zachodniej części Gminy Limanowa - etap II, część 2".

W związku z powyższym  strony mogą zapoznać się z materiałami dowodowymi zgromadzonymi w przedmiotowych sprawie, jak również wypowiedzieć się , co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w tym złożyć wyjaśnienie na piśmie w Wydziale Geodezji, Planowania Przestrzennego  i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Limanowa, ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B, pok. 6 w dniach od 10.05.2018 r. do 18.05.2018 r. 

Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek - piątek:  godz. 8.00 - 15.00


Liczba wyświetleń: 1666
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne