Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Decyzja o umorzeniu postępowania

31.07.2018

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017, poz. 1257 ze zm.) w związku z art. 71 ust. 2 art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o  udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz.1405 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco odziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 71), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.04.2018 r. złożonego przez T - Mobile Polska S.A w sparwie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  "Budowie stacji bazowej  telefoniii komórkowej 55482 na terenie dz. ew. nr 836 w miejscowości Stara Wieś", Wójt Gminy Limanowa decyzją z dnia 30 lipca 2018 r. umarza postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.

Treść decyzji wraz z uzasadnieniem dostępna jest w załączniku poniżej.Liczba wyświetleń: 7733
1

Pliki do pobrania

Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne