A+ Kontakt
Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Zakaz użytkowania wody z wodociągu Kłodne

10.09.2021
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej wydał zakaz użytkowania wody z wodociągu wiejskiego w Kłodnem.
 
Próbki wody pitnej z wodociągu wiejskiego w Kłodnem pobrane zostały do badań w dniu 8 września 2021.  Po dokonaniu analizy wyników badań laboratoryjny Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej stwierdził, że
jakość wody w przedmiotowym wodociągu pod względem mikrobiologicznym nie odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz.  U. z  2017r. poz. 2294), z uwagi na przekroczenia  w wodzie dopuszczalnych wartości: mikrobiologicznych-liczba bakterii Escherichia coli i fizycznych- mętność.
W dniu 9 września Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej wydał decyzję administracyjną nr 29/NHK/2021 o zakazie użytkowania wody z wodociągu wiejskiego Kłodne do czasu uzyskania prawidłowych wyników badania wody. Woda ta może być używana jedynie do celów sanitarnych (spłukiwanie toalet).


Liczba wyświetleń: 847
1

Galeria

Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes

Szukaj na stronie

Urząd Gminy
Limanowa
ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B
34-600 Limanowa
woj. małopolskie
Tel: 18 33-72-252
Fax: 18 33-71-337
[email protected]
Godziny urzędowania
Poniedziałek-piątek:
7:30 - 15:30