Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Remont SP Pisarzowa oraz wymiana dachu SP Pasierbiec

03.04.2024
Szanowni Państwo,

dużymi krokami zbliża się kolejny etap realizowanego przez gminę zadania  pn. „Rozbudowa i modernizacja  bazy oświatowej  na terenie Gminy Limanowa w tym wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii”.

Połowa kwietnia do data zakończenia prac dla następujących zadań częściowych:
  • Zadanie częściowe nr 3: Wykonanie i uruchomienie instalacji fotowoltaicznych dla 15 oświatowych obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Limanowa wraz z robotami towarzyszącymi (w tym remonty dachów na 9 obiektach szkół),
  • Zadanie częściowe nr 4: Wykonanie modernizacji i uruchomienie kotłowni dla 3 oświatowych obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Limanowa (Stare Rybie, Nowe Rybie,  Męcina Miczaki),
  • Zadanie częściowe nr 5: Wykonanie modernizacji oświatowych obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Limanowa w zakresie: wymiany zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonania termoizolacji wraz z robotami towarzyszącymi (wymiana zewnętrznej stolarki okiennej w 4 szkołach i  zewnętrznej stolarki drzwiowej w 8 szkołach oraz docieplenie elewacji szkoły podstawowej w Pisarzowej).
 


Z uwagi na gotowość poszczególnych wykonawców i bardzo dużą ilość wykonanych robót rozpoczęto właśnie procedury odbiorowe.
Na pierwszy ogień poszły roboty wykonany przy szkole podstawowej w Pisarzowej gdzie wykonano największy zakres prac obejmujący:
wymianę stolarki zewnętrznej, docieplenie elewacji, naprawy dachu, montaż instalacji fotowoltaicznej.
Po tych wykonanych robotach trudno poznać ten obiekt, zwłaszcza, że w latach wcześniejszych wykonano jeszcze generalny remont sali gimnastycznej, plac postojowy przed szkołą oraz poprawiono dojazd z drogi powiatowej.

Najwięcej prac do wykonania pozostało jeszcze przy wymienianym właśnie pokryciu dachu na szkole podstawowej w Pasierbcu, który jest wykonywany jako zakres dodatkowy w związku z uzyskaniem zgody na zwiększenie wartości posiadanej promesy.Zadania częściowe 1 i 2, czyli wykonanie inwestycji związanych z szkołami podstawowymi w Siekierczynie i Wysokiem, mają zakończyć się w 2025 roku, jednak wykonawcy tych zadań zapowiadają możliwość szybszego zakończenia prac w związku z tegorocznym dłuższym sezonem budowlanym.

Przypomnijmy, że wszystkie powyższe prace te są efektem wielu starań i zabiegów samorządowców i lokalnych działaczy, które to pozwoliły pozyskać gminie Limanowa znaczne środki z drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości aż 22 865 000,00 zł.
Podjęte działania pozwolą przede wszystkim znacznie poprawić warunki nauczania dzieci w szkołach ale i ograniczą ponoszone corocznie bieżące koszty utrzymania obiektów umożliwiając dalsze inwestowanie w nie a to kierunek który bardzo cieszy bo jak wiadomo jest jeszcze sporo do zrobienia.Liczba wyświetleń: 442
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne