Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Zakończanie Warsztatów Serowarskich dla 1 grupy

30.06.2021
Zakończyły się zajęcia 1 grupy 36 godzinnych Warsztatów Serowarskich „Zorganizowanie pierwszych na obszarze LSR warsztatów serowarskich". Podczas zajęć wszyscy uczestnicy poznali teoretyczne i praktyczne tajniki wytwarzania serów opartych na wytwarzaniu ich  metodami tradycyjnymi.

Warsztaty nawiązują do działalności inż. Jana Drożdża który przed 100 laty, po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, tu na Ziemi Limanowskiej chcąc poprawić byt rolników wzbogacał ich nową wiedzą, by wprowadzić w życie model gospodarki Alpejskiej. Uwieńczeniem tej edukacyjnej działalności było powołanie do istnienia Górskiej Szkoły Rolniczej w Łososinie Górnej, która  swoim poziomem dydaktycznym była wzorem i chlubą  oświaty znana w całej Europie. Warsztaty Serowarskie są nawiązaniem do tej niesamowitej historii Górskiej Szkoły Rolniczej oraz istotnym pierwszym krokiem do jej reaktywacji. Jak podkreślili uczestnicy warsztatów zdobyte umiejętności pozwolą na działanie, by w swoich gospodarstwach podjąć się sztuki wytwarzania smacznych i zdrowych ekologicznych wyrobów serowarskich, na które zapotrzebowanie obecnie bardzo mocno wzrasta.

Warsztaty realizowane są ze środków UE w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014 – 2020. Wsparcia finansowego udzieliło  Kółko Rolnicze z Starej Wsi, a wsparcia materialnego w postaci środków czystości udzieliła Firma Gold Drop z Limanowej. Podziękowania składam Wójtowi Gminy Limanowa Janowi Skrzekutowi za nieodpłatne użyczenie pomieszczeń oraz udzielonej na ten cel pożyczki.

Autor: Stefan Hutek


Liczba wyświetleń: 838
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne