A+ Kontakt
Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Informacja o VIII Sesji Rady Gminy

17.09.2019
W dniu 12 września 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Limanowa odbyła się VIII sesja Rady Gminy Limanowa. Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Młyński, po przywitaniu gości, stwierdzeniu quorum oraz przyjęciu porządku obrad, dokonał otwarcia posiedzenia. W posiedzeniu sesji  uczestniczyli radni, sołtysi, Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut, jego Zastępca – Wojciech Pazdan, kierownicy i dyrektorzy wydziałów oraz jednostek organizacyjnych gminy, a także zaproszeni goście: Wiesław Janczyk – Poseł na Sejm RP, Urszula Nowogórska – Radna Sejmiku Województwa Małopolskiego.
 
W trakcie posiedzenia Wójt Gminy Jan Skrzekut przedstawił sprawozdanie z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.Radni gminy zapoznali się z informacją z wykonania budżetu Gminy Limanowa za I-półrocze 2019 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy.


W dalszej części posiedzenia radni gminy podjęli uchwały w sprawie:
 • zmian w budżecie Gminy Limanowa na 2019 r.,
 • zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika,
 • zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Limanowa a Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w trzech kwestiach: budowy chodnika wraz
  z zatokami w ciągu drogi krajowej nr 28 w miejscowości Mordarka, budowy chodnika w ciągu drogi krajowej nr 28 w miejscowości Wysokie oraz przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 28 z drogą powiatową nr 1579K w miejscowości Siekierczyna,
 • wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,
 • przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021,
 • udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Męcinie.
 
Podczas posiedzenia radni i sołtysi poruszyli kwestie związane z:
 • inwestycją przebudowy mostu w ciągu drogi Młynne - Makowica,
 • bieżącą naprawą dróg gminnych i osiedlowych,
 • zakupem wozu bojowego dla OSP Wysokie,
 • wykonaniem przejść dla pieszych w Pisarzowej,
 • wykonaniem połączenia drogi Nowe Rybie - Kamionna.
Ponadto radni i sołtysi wyrazili słowa podziękowania za wykonane już zadania inwestycyjne związane z poprawą infrastruktury drogowej w gminie. Odpowiedzi na zgłoszone wnioski udzielił Wójt Gminy Limanowa.
 

Liczba wyświetleń: 630
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes

Szukaj na stronie

Urząd Gminy
Limanowa
ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B
34-600 Limanowa
woj. małopolskie
Tel: 18 33-72-252
Fax: 18 33-71-337
[email protected]
Godziny urzędowania
Poniedziałek-piątek:
7:30 - 15:30