Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

„Niepodległa – niepokorna była jest będzie"-obchody Święta Niepodległości w SP Męcina

14.11.2023
13 listopada uczciliśmy w naszej szkole 105. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji klasa 5A, pod kierunkiem wychowawcy klasy Joanny Jędrzejek oraz  Renaty Lachor i Urszuli Wiewióry, przygotowała i zaprezentowała montaż słowno – muzyczny o treści patriotycznej. Złożyły się na niego partie narracyjne dotyczące faktów historycznych oraz wiersze o tematyce niepodległościowej. Wybrzmiały także pieśni żołnierskie, które niegdyś zagrzewały do czynów bojowych walczące o niepodległość wojsko polskie, jak choćby: „Hej, strzelcy wraz”. Nie zabrakło również takich, które opiewały przymioty formacji wojskowych, wśród których prym wiedli: „Ułani, ułani malowane dzieci”.

Uczniowie klasy 5A dali popis swoich możliwości i umiejętności, zarówno poprzez interpretację tekstów, jak i prezentację swoich talentów wokalnych. Partie solowe oraz chóralne spotkały się bowiem z życzliwym przyjęciem publiczności, która, na zakończenie uroczystości, włączyła się gremialnie w odśpiewanie „Hymnu Narodowego”. Pomimo że występ artystyczny przybrał tradycyjną formę „akademii ku czci”, audytorium zachowało należytą powagę, dostrajając się do podniosłości chwili. Niewątpliwie sprzyjał temu odświętny strój uczniów, patetyczny nastrój utworów oraz przybranie galowych strojów w barwy narodowe w postaci kotylionów i biało – czerwonych wstążek.

Po ukłonie artystów, którzy zdobyli uznanie i poklask wśród publiczności, głos zabrali  dyrektor Grzegorz Krzak i wicedyrektor Beata Jabłońska. Obydwoje w krótkim przemówieniu podkreślili ofiarę przeszłych pokoleń, która przyczyniła się do odrodzenia Państwa Polskiego, jak i zwrócili się do młodego pokolenia, aby z takim trudem zdobytą wolność szanowali, cenili i pielęgnowali jako najwyższą wartość dla narodu.

Przy tej okazji wręczone zostały także nagrody, o które ubiegali się uczniowie startujący w szkolnym konkursie papieskim „Którędy do nieba” zorganizowanym przez ks. Witolda Machalskiego.  Zwycięskie pierwsze miejsce zajęła Hanna Gębczyk z klasy 5A. Na drugim uplasowała się Martyna Woźniak z klasy 5B, a na trzecim Lena Wańczyk. Zarówno laureaci, którzy zajęli miejsca na podium, jak i wszyscy uczestnicy zostali obdarowani pamiątkowymi dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi.

Gratulujemy zwycięzcom, którzy są zwiastunem młodego – nowego pokolenia.Oby zawsze z równą gorliwością spełniali swoje obowiązki i podejmowali kolejne wyzwania. Wtedy będziemy mieć pewność, że  „Niepodległa – niepokorna  była jest i będzie”


Liczba wyświetleń: 220
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne