Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Wykład doktora Tomasza Jacka Lisa w Kaninie

02.05.2022
Liczne grono młodzieży Szkoły Podstawowej w Kaninie, zgromadziło się w piątek w samo południe, by wysłuchać wykładu doktora Tomasza Jacka Lisa pt. ,,Polacy i Rusini w dawnej Galicji do wybuchu I wojny światowej”. Spotkanie zostało zorganizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Starej Wsi i Szkołę Podstawową im. Juliana Tuwima w Kaninie.
 
W spotkaniu wzięli udział także nauczyciele i pracownicy szkoły w Kaninie, Stanisław Ociepka, redaktor ,,Echa Limanowskiego”, Stanisław Rząsa, emerytowany nauczyciel i wieloletni dyrektor szkoły w Dobrej oraz Karol Wojtas, limanowski historyk i regionalista.
 
Zebranych powitał dyrektor Jacenty Musiał i gospodarz szkoły, dyrektor Halina Śmierciak.
 
Prelegent w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na obecność Rusinów w Galicji do 1914 r. Galicja była krajem wielonarodowym gdzie obok siebie funkcjonowały m. In. Rusini i Polacy. Późniejsze losy Polski i Ukrainy (Rusini pod wpływem narodowej idei ukraińskiej zaczęli się określać Ukraińcami) spowodowały, że dwa narody funkcjonowały odrębnie. Od 2014 r. w Polsce zaczęło się pojawiać coraz więcej osób z Ukrainy, zaś obecna wojna przyspieszyła ten procent. Obecnie Ukraińcy stanowią największą mniejszość narodową. W wystąpieniu prelegent szczególnie skupił się na tym jak wyglądały relacje między Polakami a Rusinami w okresie galicyjskim do wybuchu I wojny światowej. Wspomniał zarówno o współpracy jak i konfliktach, a także pokazał szersze tło polityczne. Wreszcie wspomniał także o Rusinach zamieszkujących także nasze limanowskie tereny.
 
Po zakończeniu prelekcji nie zabrakło pytań i ożywionej dyskusji.
 
Wykład spotkał się dużym zainteresowaniem i na pewno przełoży się na większą świadomość historyczną dotyczącą regionu.
 
Na podkreślenie zasługuje fakt, że doktor już kilkakrotnie wystąpił w Gminnej Bibliotece Publicznej w Starej Wsi i jej filiach i nigdy nie pobierał żadnego honorarium. Wierzymy, że spotkamy się jeszcze na niejednym wykładzie.
 
Dr Tomasz Jacek Lis - absolwent Zespołu Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej. Doktor nauk historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Stypendysta uniwersytetów w Sarajewie i w Splicie. Zajmuje się historią Półwyspu Bałkańskiego, edytorstwem źródłowym, a także historią Sądecczyzny i Limanowszczyzny głównie w okresie zaboru austriackiego. Autor kilkunastu artykułów naukowych i rozdziałów w monografiach naukowych, a także monografii książkowej „Polscy urzędnicy wyższego szczebla w Bośni i Hercegowinie w latach 1878-1918”. W swoich badaniach zajmuje się związkami Polaków z południową Słowiańszczyzną w XIX i XX w., jak również naukami pomocniczymi historii. Współpracownik w projektach polsko-bośniacko-hercegowińskich, a także polsko-chorwackich. Członek redakcji czasopisma Kulturna Batina w Splicie.
 
źr. Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Wsi


Liczba wyświetleń: 454
2

Galeria

Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne