A+ Kontakt
Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

03.09.2021
 
Początek września to czas szczególny dla wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli. Możliwość rozpoczęcia roku szkolnego w normalnych warunkach wszystkich niezwykle ucieszyła.
Przed spotkaniami w murach szkoły w Urzędzie Gminy Limanowa odbyła się narada dyrektorów szkół  oraz uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego przez Wójta Gminy Limanowa Jana Skrzekuta nauczycielom ze szkół gminnych. Wręczenie odbyło się w obecności Członków Komisji Oświaty Rady Gminy Limanowa na czele z jej Przewodniczącą Zuzanną Kolawą.
Wręczenie awansów było pokłosiem pomyślnie zdanych egzaminach przez 5 nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego, które miały miejsce wcześniej również w Urzędzie Gminy Limanowa.
Awans otrzymali:Grzyb Anna    - SP Nowe Rybie
Gawlik Sylwia  - SP Młynne
Wojtas Kamila -  SP nr 1w Męcinie
Kulka Urszula-  SP Wysokie
Knapik Karolina   -  SP Pasierbiec

 
Narada była doskonałą okazją  by powierzyć na kolejne lata stanowisk urzędującym już, jak również  przywitaniu dwóch nowych dyrektorów.  
Po raz pierwszy to zaszczytne stanowisko objęli :

Zbigniew Król - powierzenie stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Reymonta w Pasierbcu – na okres: 01.09.2021 – 31.08.2026r.,
Grzegorz Krzak – powierzenie stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Męcinie – na okres: 01.09.2021 – 31.08.2026r.


Na kolejne lata przedłużono funkcję dla następujących dyrektorów:

Roman Ciesielczyk – przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Korony Królowej Polski w Kłodnem – na okres: 01.09.2021 – 31.08.2025r.,
Bogdan Woźniak - przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Konstytucji 3-go Maja w Męcinie – na okres: 01.09.2021 – 31.08.2025r.,
Bogdan Kożuch - przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wysokiem – na okres: 01.09.2021 – 31.08.2025r.,
Halina Śmierciak - przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Kaninie - na okres: 01.09.2021 – 31.08.2025r.,
 Maria Sułkowska - przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Nowym Rybiu - na okres: 01.09.2021 – 31.08.2026r.,
Bożena Golonka - przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Młynnem - na okres: 01.09.2021 – 31.08.2025r.,
Józefa Setlak - powierzenie stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 i. Zygmunta Krasińskiego w Siekierczynie – na okres 01.09.2021 – 31.08.2022r. 
 

Bieżące sprawy dotyczące funkcjonowania poszczególnych placówek omówiła Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Szkół Edyta Król. Poruszane tematy dotyczyły m.in. bezpieczeństwa w szkołach, realizowanych projektów edukacyjnych oraz spraw finansowych. Ponadto zebrani poinformowani zostali na temat wykonanych w okresie wakacyjnym remontach w szkołach oraz inwestycjach zaplanowanych do realizacji.


   
Na zakończenie Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut życzył zebranym :
" Pełni wiary i optymizmu rozpoczynamy nowy rok szkolny 2021/2022. Po trudnym dla wszystkich okresie nauki zdalnej uczniowie i nauczyciele wracają do swoich szkolnych obowiązków. Jestem przekonany, że najważniejszy dla  rozwoju intelektualnego i społecznego młodego człowieka jest bezpośredni kontakt z nauczycielem oraz rówieśnikami.
Od lat troszczymy się o jak najlepsze warunki do kształcenia dzieci i młodzieży równocześnie realizując  projekty oświatowe pozwalające na modernizacje obiektów szkolnych, rozbudowując bazę rekreacyjno-sportową, udostępniając nowoczesny sprzęt i wyposażenie. Jestem przekonany, że wszystkie piętnaście szkół podstawowych w gminie Limanowa jest gotowa by godnie przyjąć nasze dzieci i młodzież. Życzę wszystkim dyrektorom, nauczycielom, obsłudze szkół oraz młodzieży zadowolenia, pomyślności  i radości z każdego dnia  spędzanego w murach szkolnych.
Powodzenia!"

   
W każdej ze szkół na terenie gminy Limanowa odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego. Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut przywitał rok szkolno z nowymi dyrektorami w Pasierbcu oraz w Męcinie. W Szkole Podstawowej nr 1 w Męcinie rozpoczęcie roku szkolnego odbyło się przy udziale gości: posła na Sejm RP Wiesława Janczyka oraz  Adama Skwarło Dyrektora Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu.
 
Nowym dyrektorom życzymy sukcesów i wytrwałości w zamierzonych celach, a wszystkim nauczucielom, obsłudze, rodzicom a przede wszystkim dzieciom i młodzieży w nowym roku szkolnym życzymy zdrowia,  jeszcze raz zdrowia i powodzenia!

Liczba wyświetleń: 402
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes

Szukaj na stronie

Urząd Gminy
Limanowa
ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B
34-600 Limanowa
woj. małopolskie
Tel: 18 33-72-252
Fax: 18 33-71-337
[email protected]
Godziny urzędowania
Poniedziałek-piątek:
7:30 - 15:30