A+ Kontakt
Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Odbiór przebudowanej drogi rolniczej w Starej Wsi

17.09.2021
 
Zakończyły się prace związane z przebudową drogi rolniczej w Starej Wsi. 15 września Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut wraz ze swoim Zastępcą Wojciechem Pazdanem, Kierownikiem Wydziału Inwestycji  i Funduszy Europejskich Stanisławem Piegzą, w obecności  Radnej Gminy Limanowa  Cecylii Kochańczyk, sołtys  wsi Urszuli Biernat, inspektora nadzoru Janusza Liptaka oraz przedstawicieli wykonawcy – Firmy KADBUD, dokonali oficjalnego odbioru zadania.
W odbiorze uczestniczyli również mieszkańcy, którzy nie kryli ogromnego zadowolenia z nowej nawierzchni i z tego, że  latach próśb udało sie zrealizować upragnioną inwestycję.
Prace wykonywane na odcinku 380 m obejmowały wykonanie nowej podbudowy oraz  nowej nawierzchni  z mieszanek mineralno – bitumicznych wraz z poboczami. Dokonano również poprawy istniejącego odwodnienia.
Całkowity koszt zadania  wyniósł 113 215,17 zł, z czego 50 % kosztów kwalifikowalnych stanowi  dotacja ze środków budżetu Województwa Małopolskiego związanych z wyłączeniem
z  produkcji gruntów rolnych.Liczba wyświetleń: 452
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes

Szukaj na stronie

Urząd Gminy
Limanowa
ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B
34-600 Limanowa
woj. małopolskie
Tel: 18 33-72-252
Fax: 18 33-71-337
[email protected]
Godziny urzędowania
Poniedziałek-piątek:
7:30 - 15:30