Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Konkurs plastyczny pn. „Moja Malowana Okolica”

14.06.2021
W związku z realizacją projektu pn. „Pędzlem malowane…” Stowarzyszenie KGW Lipowe organizuje konkurs plastyczny dla mieszkańców Powiatu Limanowskiego.
 
Konkurs będzie polegał na wykonaniu pracy plastycznej związanej z tytułem konkursu.
• Tematem głównym prac konkursowych jest zobrazowanie najbliższej okolicy, miejsca zamieszkania, miejsca zabawy, spotkań itp. okiem uczestnika konkursu / autora pracy konkursowej.
• Praca konkursowa dotycząca Zadania ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice związaną z tematem konkursu. Format pracy A3. Za dozwolone narzędzia pracy uznaje się wszystkie klasyczne metody wykonania pracy plastycznej jak np. rysunek / malowanka / szkic / plakat / kolaż / wyklejanka itp. Kryteria oceny skupiały się będą na: zgodności z tematem, interpretacji i pomysłowości własnego ujęcia tematyki konkursowej, estetyki pracy i oryginalności. Dodatkowo będzie brana pod uwagę kreatywność autora zarówno w formie, jak i interpretacji tematyki zadania.
 
Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie od 01.05.2021 r. do 15.07.2021 r.
 
Konkurs skierowany jest do mieszkańców Powiatu Limanowskiego w dwóch kategoriach wiekowych: do 16 r.ż oraz od 17 r.ż.
 
Każdy uczestnik, który zgłasza swoją pracę tj. pracę plastyczną jest również zobowiązany do:
• umieszczenia na odwrocie pracy konkursowej swoich danych tj.: imię, nazwisko oraz wiek,
• wypełnienia Formularza Zgłoszeniowego do konkursu, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 
Dane te będą służyć wyłącznie do kontaktu Organizatora z uczestnikiem konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Prace, które będą niepodpisane lub dostarczone bez wymaganego Załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu nie zakwalifikują się do konkursu.
 
Prace konkursowe należy wysyłać/dostarczyć do dnia 15.07.2021 r. włącznie (liczy się data wpływu do siedziby Organizatora) na adres:
Stowarzyszenie KGW Lipowe
Lipowe 83, 34-600 Limanowa
z dopiskiem: Konkurs „Symbole Narodowe Polski”.

 
Zwycięzcy konkursu oraz osoby wyróżnione zostaną powiadomieni o wynikach konkursu telefonicznie do dnia 28.07.2021 r.
 
Zwycięzcy oraz wyróżnieni wraz z rodzicami/opiekunami prawnymi zostaną zaproszeni po odbiór dyplomów, nagród i upominków do Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej w Limanowej (budynek Buzodromu). W dniu tym nastąpi również podsumowująca wystawa wszystkich nadesłanych/dostarczonych prac Organizatorowi w ramach niniejszego konkursu.
 
Wszelkie informacje na temat niniejszego konkursu można otrzymać pod numerem telefonu: 695 686 583, a także wysyłając wiadomość e-mail na adres: [email protected]
 
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie, naprawdę warto.
Projekt współfinansowany ze środków Powiatu Limanowskiego.
 
źr. KGW Lipowe


Liczba wyświetleń: 928
1

Galeria

Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne