A+ Kontakt
Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Rekrutacja 2021- zachęcamy do zapisywania dzieci do gminnych szkół!

10.03.2021
Z dniem 1 marca br. w szkołach podstawowych gminy Limanowa rozpoczęła się rekrutacja dzieci do oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022. Decyzja o miejscu i sposobie kształcenia dzieci jest dla rodziców bardzo ważnym momentem, dlatego też gminne placówki oświatowe zachęcają mieszkańców do zapoznania się z ofertą edukacyjną. Deklarujemy jednocześnie, że nasze placówki oświatowe są dobrze przygotowane do przyjęcia wszystkich chętnych uczniów i przedszkolaków.
Nasze szkoły oferują przestronne i kolorowe sale dydaktyczne, wyposażone w miejsca odpoczynku oraz wspomagające adaptację maluchów do tradycyjnego siedzenia w ławkach. Zajęcia obfitują w różnorakie aktywności powiązane z ruchem, muzyką, śpiewem, czy rysunkiem, zapewniając tym samym wszechstronny rozwój dzieci. Podczas lekcji wykorzystywane są pomoce dydaktyczne wprowadzające w świat nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak tablice interaktywne z projektorami, interaktywne monitory dotykowe i tablety. Realizacja obowiązkowej podstawy programowej uzupełniana jest dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi zarówno dla przedszkolaków jak i starszych dzieci rozwijające ich zainteresowania. Szkoły zapewniają wsparcie logopedyczne oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Dzieci mają możliwość korzystania ze świetlicy szkolnej lub dodatkowej opieki przedszkolnej w godzinach elastycznie dostosowanych do indywidualnych potrzeb rodziców. Obiady przygotowywane są z myślą o kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych dzieci.
Samorząd gminy dba o przyszkolną infrastrukturę rekreacyjno-sportową, systematycznie inwestując w nowe urządzenia na placach zabaw oraz rozbudowę sal gimnastycznych i boisk wielofunkcyjnych, zapewniając dzieciom prawidłowy rozwój fizyczny i dobry start do uprawiania różnych dyscyplin sportowych. Szkoły też chętnie inicjują integrację ze społecznością lokalną, zapraszając rodziców do współorganizacji szkolnych uroczystości, projektów i akcji dobroczynnych oraz biorąc czynny udział w życiu miejscowości i gminy.
Poziom kształcenia w szkołach gminnych nie odbiega od poziomu oferowanego przez miejskie placówki edukacyjne. Zajęcia prowadzone są przez doświadczoną i stale podnoszącą swoje kwalifikacje kadrę pedagogiczną. Podczas lekcji wykorzystywane są aktywne metody pracy, nauczanie poprzez programy i projekty edukacyjne, innowacje pedagogiczne oraz warsztaty. Szkoły korzystają z dziennika elektronicznego, co bardzo ułatwia wzajemną komunikację. Nie bez znaczenia jest też mała liczebność klas w tych placówkach, która znacznie wpływa na zmniejszenie anonimowości uczniów oraz ułatwia indywidualne podejście w wychowaniu i nauczaniu. Sprzyja temu także wysoki stopień bezpieczeństwa, zagwarantowany dzieciom na terenie szkoły.Zarówno nauczyciele, jak i dyrektorzy, deklarują pełne wsparcie i gotowość współpracy z rodzicami, celem jak najlepszej realizacji potrzeb edukacyjnych najmłodszych mieszkańców gminy Limanowa.

Gorąco zachęcamy rodziców również z terenu miasta do zapoznania się z ofertami gminnych szkół!

Dokumenty rekrutacyjne można składać do 15 marca 2021 r. w siedzibach poszczególnych szkół. Dodatkowych informacji udzielają dyrektorzy tych placówek, z którymi można kontaktować się za pośrednictwem telefonu oraz e-maila. Zamieszczone są one również na szkolnych stronach internetowych. Dane teleadresowe podajemy poniżej:
SZKOŁA PODSTAWOWA im. Juliana Tuwima w Kaninie
Kanina 71 34-600 Limanowa
tel. 183345362 e-mail: [email protected]
SZKOŁA PODSTAWOWA im. Królowej Korony Polskiej w Kłodnem
Kłodne 144 34-654 Męcina
tel. 183327006 e-mail: [email protected]
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 im. Jana Pawła II w Męcinie
Męcina 530 34-654 Męcina
tel. 183327011 e-mail: [email protected]
SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 2 im. Konstytucji 3 Maja w Męcinie
Męcina 504 34-654 Męcina
tel. 183370721 e-mail: [email protected]
SZKOŁA PODSTAWOWA w Młynnem
Młynne 149 34-600 Limanowa
tel. 183376158 e-mail: [email protected]
SZKOŁA PODSTAWOWA im. Stanisława Wyspiańskiego w Mordarce
Mordarka 204 34-600 Limanowa
tel. 183371230 e-mail: [email protected]
SZKOŁA PODSTAWOWA im. Marii Dąbrowskiej w Nowym Rybiu
Nowe Rybie 138 34-652 Nowe Rybie
tel. 183322106 e-mail: [email protected]
SZKOŁA PODSTAWOWA im. Władysława Reymonta w Pasierbcu
Pasierbiec 108 34-600 Limanowa
tel. 183376278 e-mail: [email protected]
SZKOŁA PODSTAWOWA im. ks. Józefa Górszczyka w Pisarzowej
Pisarzowa 346 34-654 Męcina
tel. 183328109 e-mail: [email protected]
SZKOŁA PODSTAWOWA im. Stanisława Wyspiańskiego w Rupniowie
Rupniów 206 34-652 Nowe Rybie
tel. 183322356 e-mail: [email protected]
SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Siekierczynie
Siekierczyna 31 34-600 Limanowa
tel. 183371351 e-mail: [email protected]
SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 2 im. Zygmunta Krasińskiego w Siekierczynie
Siekierczyna  326 34-600 Limanowa
tel. 183329897 e-mail: [email protected]
SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Starej Wsi
Stara Wieś 549 34-600 Limanowa
tel. 183329291 e-mail: [email protected]
SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 2  im. Stanisława Konarskiego w Starej Wsi
Stara Wieś 459 34-600 Limanowa
tel. 183329787 e-mail: [email protected]
SZKOŁA PODSTAWOWA im. Królowej Jadwigi w Wysokiem
Wysokie 5 34-600 Limanowa
tel. 183345482 e-mail: [email protected]
 
Zarządzenie Nr 7/2021 Wójta Gminy Limanowa z dnia 19 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Limanowa na rok szkolny 2021/2022

https://bip.malopolska.pl/uglimanowa,a,1879754,zarzadzenie-nr-72021-wojta-gminy-limanowa-z-dnia-19-stycznia-2021r-w-sprawie-ustalenia-harmonogramu-.html
 

Liczba wyświetleń: 746
1

Pliki do pobrania

Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes

Szukaj na stronie

Urząd Gminy
Limanowa
ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B
34-600 Limanowa
woj. małopolskie
Tel: 18 33-72-252
Fax: 18 33-71-337
[email protected]
Godziny urzędowania
Poniedziałek-piątek:
7:30 - 15:30