Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia z dn. 14.11.2019 r.

14.11.2019
Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204  ze zm.) Wójt Gminy Limanowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem:
 
 1. Nieruchomość przeznaczona do wynajęcia objęta jest KW Nr 26650  prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej.
 1. Pomieszczenia przeznaczone do wynajęcia znajdują się na parterze  budynku położonego na działce ew. nr 1506/2 położonej w Męcinie.
 2. Pomieszczenia przeznaczone są do wynajęcia jednemu podmiotowi z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowej-zaopatrzenia ludności w wodę. Termin zagospodarowania pomieszczeń określony zostanie w umowie najmu.
 3. Łączna powierzchnia pomieszczeń przeznaczonych do wynajęcia wynosi 5,02 m2 .
 4. Minimalną stawkę za 1 m2 wynajmowanej powierzchni określa zarządzenie nr 12/2019 Wójta Gminy Limanowa z dnia 28.01.2019 r. w sprawie określenia wysokości minimalnych stawek czynszu za dzierżawę i wynajem nieruchomości stanowiących własność Gminy Limanowa po ich zrewaloryzowaniu  i obecnie wynosi 9.57 zł netto.
 5. Czynsz za wynajem jest płatny z góry – do dwudziestego dnia tego miesiąca, za który powstał obowiązek jego płatności.
 1. Czynsz z tytułu najmu podlega corocznej waloryzacji – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ogłoszono w formie komunikatu Prezesa GUS średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w roku poprzedzającym waloryzację.
 
 1. Nieruchomość przeznaczona do wynajęcia, objęta jest KW Nr  15044 oraz  KW Nr 32521   prowadzonych  przez Sąd Rejonowy w Limanowej.
 1. Pomieszczenia przeznaczone do wynajęcia znajdują się na I piętrze  budynku położonego na działkach ew. nr 1138/4 , 1138/5   w Starej Wsi II.
 2. Pomieszczenia przeznaczone są do wynajęcia jednemu podmiotowi z przeznaczeniem na prowadzenie gabinetu stomatologicznego. Termin zagospodarowania pomieszczeń określony zostanie w umowie najmu.
 3. Łączna powierzchnia pomieszczeń przeznaczonych do wynajęcia wynosi 36,18 m2 .
 4.  Minimalną stawkę za 1 m2 wynajmowanej powierzchni określa zarządzenie nr 12/2019 Wójta Gminy Limanowa z dnia 28.01.2019 r. w sprawie określenia wysokości minimalnych stawek czynszu za dzierżawę i wynajem nieruchomości stanowiących własność Gminy Limanowa po ich zrewaloryzowaniu  i obecnie wynosi 9.57 zł netto.
 5. Czynsz za wynajem jest płatny z góry – do dwudziestego dnia tego miesiąca, za który powstał obowiązek jego płatności.
 6. Czynsz z tytułu najmu podlega corocznej waloryzacji – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ogłoszono w formie komunikatu Prezesa GUS średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w roku poprzedzającym waloryzację.
 
 
Dodatkowe informacje dotyczące pomieszczeń przeznaczonych do wynajęcia można uzyskać w Urzędzie Gminy Limanowa – pok. nr 25 - w godzinach od 800 do 1500.
.
Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Limanowa a ponadto informację o jego wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w portalu limanowa.in oraz na stronie internetowej Gminy Limanowa (www.gminalimanowa.pl)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liczba wyświetleń: 1437
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne