A+ Kontakt
Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Spotkanie w sprawie linii kolejowej w SP w Mordarce

15.10.2019
W dniu 9 października br.  w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Mordarce odbyło się drugie spotkanie zorganizowane przez Wójta Gminy Limanowa Jana Skrzekuta z mieszkańcami Sołectw Mordarka i części Pisarzowej oraz przedstawicielami PKP PLK S.A. w sprawie przebiegu projektowanej linii kolejowej przez tereny obu miejscowości.
 
Wójt powitał wszystkich przybyłych na spotkanie mieszkańców i oddał głos Dyrektorowi Projektu w PKP Łukaszowi Bochniarzowi. Przedstawiciel inwestora zaprezentował na wyświetlanych mapach przebieg projektowanej linii kolejowej oraz podkreślił, że linia nie będzie wyłącznie linią towarową, ale również pasażerską. Projektowane są prędkości do 160 km/h i w związku z tym musi ona posiadać określone parametry. Aby je spełnić konieczne są wywłaszczenia gruntów i wyburzenia zamieszkałych już budynków. Ze względów bezpieczeństwa, na trasie w Mordarce przejazdy drogowo - kolejowe projektuje się jako dwupoziomowe. Dyrektor Projektu PKP zaznaczył, że przy planowaniu koncepcji trasy linii kolejowej dążono do minimalizacji wyburzeń budynków. Natomiast tam, gdzie występuje bliska odległość zabudowy do torów kolejowych, planowane są do montażu specjalistyczne maty i urządzenia, które będą miały za zadanie obniżać poziom drgań i hałasu.
 
Dla zapewnienia dostępności komunikacyjnej dla mieszkańców, koncepcja linii kolejowej przewiduje wykonanie przystanku pasażerskiego w Mordarce. W trakcie spotkania odbyła się również dyskusja nad jego zasadnością. Przedstawiciele PKP zasugerowali budowę parkingu koło przystanku kolejowego przez samorząd. Wójt Gminy Limanowa wyjaśnił jednak, iż na tym etapie nie może zadeklarować takiego zamierzenia budowlanego i nabywania nieruchomości pod parkingi, uważając, że skoro PKP realizuje tak duże, wielomilionowe przedsięwzięcie, to również PKP powinno zadbać o właściwą dostępność i komfort dla mieszkańców. Wyjaśnił też, że wydzielanie parkingów do odrębnej realizacji, spowoduje zwiększenie kosztów projektowych i wykonawczych, a obowiązek ten powinien jednak spocząć na PKP jako inwestorze całego zadania.


 
Na spotkaniu rozgorzała dyskusja z mieszkańcami o braku wcześniejszych konsultacji w latach 2013-2015. Dyrektor Bochniarz tłumaczył, że na etapie opracowywania studium wykonalności nie był przez ówczesny samorząd zapraszany na spotkania z mieszkańcami. Przedstawiciel PKP zapewnił także, że na wniosek mieszkańców zwróci się do wykonawcy prac geodezyjnych o rzetelną informację dla właścicieli nieruchomości objętych pomiarami.
W końcowej części spotkania wywiązała się dyskusja na temat zmiany przebiegu projektowanej linii kolejowej.  Część mieszkańców postulowało o zmianę łuku toru kolejowego na obszarze pomiędzy projektowanym przystankiem a wjazdem do tunelu kolejowego w taki sposób, by zwiększyć promień łuku i zapewnić w ten sposób, że ich budynki będą przeznaczone do wykupu (wyburzenia) w związku z bliskością toru.

 
Przedstawiciele PKP zobowiązali się do ponownej analizy trasy na tym obszarze, stwierdzając, że może to spowodować konieczność likwidacji przystanku kolejowego. W tym zakresie najbardziej zainteresowani mieszkańcy zadeklarowali również złożenie wspólnego wniosku do PKP i Ministerstwa Infrastruktury o przychylenie się do wniesionego postulatu.
Po części oficjalnej nastąpiły  indywidualne rozmowy z przedstawicielami PKP, w trakcie których można było przedstawić swoje uwagi do proponowanej trasy linii kolejowej. Spotkanie zakończyło się o godz. 20.00. W spotkaniu uczestniczyło około 90 mieszkańców Mordarki i Pisarzowej oraz miasta Limanowa.

Wnioski mieszkańców:
1. Zobowiązać geodetów prowadzących w terenie prace geodezyjne o wcześniejsze informowanie mieszkańców o zamiarze dokonywania pomiarów bądź też o wyjaśnienie kto i w jakim celu wykonuje prace na poszczególnych działkach.
2. Objąć procesem wywłaszczeniowym również grunty i budynki znajdujące się w bliskiej odległości od projektowanych torów kolejowych, których właściciele o to postulują.
3. Przeanalizować możliwość zmiany łuku toru kolejowego na obszarze pomiędzy projektowanym przystankiem a wjazdem do tunelu kolejowego, w taki sposób, by zwiększyć jego promień i zakres niezbędnego wykupu i wyburzeń z podaniem ewentualnych konsekwencji dla lokalizacji peronu w Mordarce.


Liczba wyświetleń: 711
3

Galeria

Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes

Szukaj na stronie

Urząd Gminy
Limanowa
ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B
34-600 Limanowa
woj. małopolskie
Tel: 18 33-72-252
Fax: 18 33-71-337
[email protected]
Godziny urzędowania
Poniedziałek-piątek:
7:30 - 15:30