A+ Kontakt
Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa
Baner aktualnosci

Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko nałożony na sieć telefonii komórkowej

29.08.2019
Wójt Gminy Limanowa, mając na uwadze dobro mieszkańców Starej Wsi, postanawia nałożyć na inwestora, którym jest T-Mobile Polska SA. obowiązek wykonania oceny oddziaływania na środowisko i opracowania raportu dla przedsięwzięcia określonego jako : " Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej 55482 na terenie działki ew. nr 836 w miejscowości Stara Wieś".
W dniu 25 kwietnia 2018 r. T-Mobile zwróciło się do Urzędu Gminy z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia. Wójt Gminy Jan Skrzekut, po zapoznaniu się ze stanowiskiem stron postępowania oraz wątpliwościami poruszanymi przez zaniepokojonych mieszkańców Starej Wsi, uznał za zasadne zobligować inwestora do przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko z uwagi na : charakter lokalizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, bliskie sąsiedztwo istniejących budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz planowanych działek pod zabudowę.


Liczba wyświetleń: 460
4

Galeria

Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes

Szukaj na stronie

Urząd Gminy
Limanowa
ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B
34-600 Limanowa
woj. małopolskie
Tel: 18 33-72-252
Fax: 18 33-71-337
[email protected]
Godziny urzędowania
Poniedziałek-piątek:
7:30 - 15:30