A+ Kontakt
Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

UWAGA - brak przydatności wody do spożycia z wodociągów w Nowym Rybiu i Rupniowie I

10.05.2019
Z uwagi na przekroczenie dopuszczalnych wartości parametrów mikrobiologicznych i fizycznych w wodociągach wiejskich w Nowym Rybiu oraz Rupniowie I  decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Limanowej
 
wprowadzono zakaz użytkowania wody z w/w wodociągów do celów spożywczych i higienicznych (spożywanie, przyrządzanie posiłków, mycie, sprzątanie pomieszczeń itp.)
 

      Treść KOMUNIKATU dot. jakości wody z wodociągów wiejskich w  NOWY RYBIU oraz RUPNIOWIE I :

po dokonaniu analizy wynikow badań laboratoryjnych próbki wody pobranej w dniu 08.05.2019 r. z wodociągów wiejskich Nowe Rybie oraz Rupniów I

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej stwierdza, że:
 
- jakość wody w przedmiotowych wodociągach nie odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (dz. U. z 2017 r. poz. 2294), z uwagi na przekroczenia w wodzie dopuszczalnych wartości : bakterii grupy Coli i mętność.

W dniu 10.05.2019 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej wydał decyzje administracyjne nr : 10/NHK/19 oraz 11/NHK/19 o zakazie użytkowania wody z wodociągów wiejskich w Nowym Rybiu i Rupniowie I do czasu uzyskania pozytywnych wyników badania wody.  Woda ta może być uzywana do celów sanitarnych (spłukiwanie toalet).


W związku z zaistniałą sytuacją prowadzone są działania naprawcze, a mieszkańcy będą mogli skorzystać z wody z podstawionego beczkowozu.

Liczba wyświetleń: 670
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes

Szukaj na stronie

Urząd Gminy
Limanowa
ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B
34-600 Limanowa
woj. małopolskie
Tel: 18 33-72-252
Fax: 18 33-71-337
[email protected]
Godziny urzędowania
Poniedziałek-piątek:
7:30 - 15:30