A+ Kontakt
Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Obwieszczenie - zakończenie postępowania

08.05.2019
Na podstawie art. 49, art. 10  ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018, poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zawiadamia się że w dniu 06.05.2019 r zostało zakończone postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek

Gminy Limanowa z s. ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B, działającej przez pełnomocnika - Projektowa Pracownia Drogowa "PROJDRÓG" Piotr Kwiatkowski z s. oś. Mistrzejowice 8/20, 31-640 Kraków

pn."Rozbudowa drogi gminnej wewnętrznej (dz. nr 634/2) wraz z rozbudową zjazdu indywidualnego na zjazd publiczny z drogi woj. Nr 965 (dz. nr 843) odc.ref.230 w km 0+342,39 obr.0010 Młynne, jed. ewid. 120707 2 Limanowa. Zamierzenie zlokalizowane jest na działkach nr 843, 634/2, 597/1, 644 obr. Mlynne, gmina Limanowa"

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym  w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się , co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w tym złożyć wyjaśnienia na piśmie w Wydziale Geodezji, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Limanowa, ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B, pok. nr 6 w dniach od 06.05.2019 r. do 13.05.2019 r.


Godziny przyjęć stron:
poniedziałek - piątek 8.00 - 15.00

 

Liczba wyświetleń: 567
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes

Szukaj na stronie

Urząd Gminy
Limanowa
ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B
34-600 Limanowa
woj. małopolskie
Tel: 18 33-72-252
Fax: 18 33-71-337
[email protected]
Godziny urzędowania
Poniedziałek-piątek:
7:30 - 15:30