Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Stypendia socjalne - składanie wniosków do 15 września!

13.09.2017
Do piątku 15 września można składać wnioski o stypendia socjalne. Wnioski przyjmowane są w Gminnym Zespole Obsługi Szkół (pok. nr 31 w Urzędzie Gminy).

Kryterium dochodowe, które uprawnia mieszkańca do skorzystania z świadczenia to 514,00 zł na jednego członka rodziny.

Wypełnione wnioski należy składać  wraz z wymaganymi załącznikami :
- zaświadczenie o wysokości dochodów netto z m-ca poprzedzającego składanie wniosku  tj. sierpień 2017,
-  nakaz płatniczy lub zaświadczenie z Urzędu Gminy o liczbie ha przeliczeniowych w gospodarstwie rolnym za rok 2017,
-  decyzję lub zaświadczenie o wysokości zasiłku rodzinnego,
-  potwierdzenie właściwego Urzędu Pracy o rejestracji bezrobotnych i o pobieranym zasiłku,
- oświadczenie o deklarowanych dochodach, w przypadku podlegania zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od niektórych przychodów osiągalnych przez osoby fizyczne, potwierdzone zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego o wysokości należnego ryczałtu lub karty podatkowej za odpowiedni rok kalendarzowy,
- oświadczenie o dochodach, w przypadku osiągania dochodu nie podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym, potwierdzone odpowiednimi dokumentami.

Uwaga! Każdy wniosek musi być zaopiniowany przez dyrektora szkoły do której uczęszcza uczeń ubiegający się o stypendium. Wnioski o stypendia socjalne nie dotyczą dzieci z klas "0" oraz studentów.

Druki wniosków dla osób ubiegających się o stypendium socjalne wydawane są  w Gminnym Zespole Obsługi Szkół lub można je pobrać na stronie - druk wniosku poniżej. Poniżej także wniosek o przyznanie zasiłku w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego.

Liczba wyświetleń: 1794
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne