Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Krajowa Administracja Skarbowa przestrzega przed sprzedażą nielegalnego alkoholu

03.07.2017

Krajowa Administracja Skarbowa przypomina, że sprzedaż napojów spirytusowych i alkoholowych, jak i sama ich degustacja podlegają przepisom prawnym m.in. z zakresu rejestracji produkcji, znakowania wyrobów, podatku akcyzowego zawartych w ustawach:
 1. z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43 z późn. zm.),
 2. z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.),
 3. z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 822).
Ponadto przepisy karne zawarte w poniższych aktach prawnych, penalizują (czyli obejmują systemem kar) odkażanie alkoholu, unikanie podatku akcyzowego, wprowadzanie do konsumpcji wyrobów szkodliwych dla zdrowia i życia ludzi:
 • art. 43 ust. 1 ww. ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:
  Kto sprzedaje lub podaje napoje alkoholowe w wypadkach, kiedy jest to zabronione, albo bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom, podlega grzywnie;
 • art. 44 ust. 1 i 2 ww. ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych:
  Kto bez wymaganego wpisu do rejestru wyrabia lub rozlewa napoje spirytusowe, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
  Kto dopuszcza się czynu określonego w ust. 1 w stosunku do napojów spirytusowych o znacznej wartości, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2;
 • art. 13 ustawy z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 206):
  Kto odkaża alkohol etylowy skażony lub w jakikolwiek sposób osłabia działanie środka skażającego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku;
 • ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2016 r. poz. 2137, z późn. zm.).
Krajowa Administracja Skarbowa podejmie działania mające na celu monitorowanie przebiegu imprez plenerowych pod kątem legalności alkoholu, jednak niezależnie od tego, zwracamy się z prośbą o bieżące informowanie o przypadkach jakichkolwiek wątpliwości, podejrzeń lub zdarzeń, co do legalności prezentowanych wyrobów alkoholowych, pod nr telefonu:
 1. 800 060 000 (całodobowo),
 2. (95) 750 92 00 lub (68) 322 92 79 (od pn.-pt. w godz. 7:00-15:00).
Współpraca w tym zakresie, mająca wymiar społeczny i fiskalny, odnosząca się do zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom, poprzez zapobieganie zatruciu alkoholem niewiadomego pochodzenia, jak i zapewnienie równej konkurencji legalnym producentom napojów spirytusowych oraz zapewnienia należnych wpływów do budżetu państwa – wydaje się rozwiązaniem koniecznym

Liczba wyświetleń: 1776
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne