A+ Kontakt
Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa
Baner aktualnosci

Obwieszczenia o wszczęciu postepowań dotyczących budowy sieci gazowej

16.07.2019

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018, poz.2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018, poz.1945 ze zm.) zawiadamia się, iż w dniu 12.07.2019 r. zostało wszczęte na wniosek PSG Sp. z. o.o. działającej przez pełnomocnika Pana Marcina Kitę, postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

1. „Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia” Na nieruchomościach położonych w Kłodnem, Nr ewidencyjny gruntu: 551/5, 552/6, 551/7.

2. „Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia” Na nieruchomościach położonych w Mordarce, Nr ewidencyjny gruntu: 890/13, 890/12, 890/11.


                                              
oraz wszczęte na wniosek PSG Sp. z. o.o. działającej przez pełnomocnika Firmę Handlowo Usługową „JĘDREK” Henryk Jędrzejek, postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:
                                                                                                                          
1. „Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do punktu gazowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego” Na nieruchomościach położonych w Pisarzowej Nr ewidencyjny gruntu: 1081/3, 1084/1, 1086/1.

2. Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do punktu gazowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego” Na nieruchomościach położonych w Rupniowie Nr ewidencyjny gruntu: 512, 511/2, 515, 511/4

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w tym złożyć wyjaśnienia na piśmie w Wydziale Geodezji, Planowanie Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Limanowa, ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B, pok. nr 6 w dniach od 16.07.2019  do 23.07.2019 r.
 
Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek  -  piątek: 800 – 1500  
 
 
 Liczba wyświetleń: 256
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes

Szukaj na stronie

Urząd Gminy
Limanowa
ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B
34-600 Limanowa
woj. małopolskie
Godziny urzędowania
Poniedziałek-piątek:
7:30 - 15:30