A+ Kontakt
Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa
Baner aktualnosci

Podpisanie umów w ramach projektów realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy

11.06.2019
10 czerwca w Starostwie Powiatowym w Limanowej odbyło się spotkanie, podczas którego przedstawiciele Powiatu Limanowskiego, a także wójtowie i burmistrzowie z samorządów z terenu powiatu limanowskiego podpisali umowy realizowane przez WUP obejmujące projekty: Kierunek Kariera, Kierunek Kariera Zawodowa oraz Nowy Start w Małopolsce. Umowy finansowane są ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, działanie 10.3 „Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.Z ramienia Urzędu Marszałkowskiego w spotkaniu uczestniczył Sekretarz Województwa Małopolskiego Wojciech Piech, natomiast Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie reprezentował Dyrektor Jan Gąsienica – Walczak oraz Wicedyrektor Michał Kądziołka.

Dzięki podpisanym umowom mieszkańcy powiatu limanowskiego będą mogli skorzystać ze środków finansowych na szkolenia lub kursy w wysokości 87% ceny tej usługi. Z dopłat do szkoleń lub kursów korzystać będzie mógł każdy dorosły (nie ma górnej granicy wieku) i pracujący Małopolanin (związany z Małopolską przez miejsce zamieszkania, pracy lub nauki) dodatkowo, dla osób poniżej 50 roku życia, wykształcenie nie może obejmować więcej niż zdaną maturę.

Dofinansowanie w ramach projektu „Kierunek Kariera” można otrzymać 180 bonów o wartości 2.700 zł z 87% dofinansowaniem. Bony można przeznaczyć na szkolenia i kursy: językowe, komputerowe, prawo jazdy kategorii A, B,C, C+E (szkolenia C, C+ E bez uprawnień zawodowych), w ramach projektu „Kierunek Kariera Zawodowa” można otrzymać 337 bonów o wartości 5.055 zł z 85% dofinansowaniem. Bony można przeznaczyć na szkolenia umożliwiające zmianę, nabycie nowych kompetencji zawodowych potwierdzonych egzaminami (certyfikatami) takich jak: kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych, kursy umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, szkolenia prowadzące do uzyskania uprawnień do wykonywania zawodów regulowanych, szkolenia zawodowe, język obcy zawodowy, prawo jazdy zawodowe kat. C, C+E wraz z uprawnieniami zawodowymi, D, T, egzaminy zewnętrzne, studia podyplomowe.

Z doradcą zawodowym można umówić się poprzez stronę https://kierunek.pociagdokariery.pl w zakładce „Zgłoś się” lub spotkać się osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Limanowej ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa pok. 347 w każdy drugi i czwarty poniedziałek miesiąca.


Źódło/fot: Powiat Limanowski
 


Liczba wyświetleń: 254
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes

Szukaj na stronie

Urząd Gminy
Limanowa
ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B
34-600 Limanowa
woj. małopolskie
Godziny urzędowania
Poniedziałek-piątek:
7:30 - 15:30