A+ Kontakt
Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa
Baner aktualnosci

Inauguracja Szkolnego Koła Caritas w Szkole Podstawowej w Pasierbcu

29.11.2017
28 listopada w Szkole Podstawowej w Pasierbcu odbyła się uroczysta Inauguracja Szkolnego Koła Caritas. Inicjatywa utworzenia SKC została podjęta przez uczniów i dyrekcję szkoły we wrześniu br. Pomysł założenia organizacji wolontariackiej zrodził się z chęci niesienia pomocy osobom słabszym, cierpiącym, niepełnosprawnym – zwłaszcza potrzebującym wsparcia uczniom szkoły. Koło jest katolicką organizacja uczniowską, która włącza się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą prowadzoną przez Caritas. W związku z powyższym uroczystość rozpoczynającą działalność SKC zaszczycił swoją obecnością ks. Krzysztof Majerczak – Wicedyrektor Caritas Diecezji Tarnowskiej.

Inauguracja rozpoczęła się od uroczystej Mszy św. o godz. 9.30, w której udział wzięli uczniowie wszystkich klas szkoły podstawowej, nauczyciele i dyrekcja szkoły. Mszę św. koncelebrowaną pod przewodnictwem ks. Majerczaka odprawiali także ks. Bogdan Stelmach – Asystent SKC, proboszcz parafii Matki Bożej Pocieszenia w Pasierbcu oraz ks. Andrzej Kmiecik – katecheta. W liturgię zaangażowali się uczniowie należący do Szkolnego Koła Caritas, uświetniając Mszę św. śpiewem i czytaniami. Po uroczystej Mszy św. wszyscy udali się do budynku szkoły, gdzie miała miejsce kolejna część ceremonii. Członkowie Szkolnego Kola Caritas zaprezentowali przybyłym gościom oraz swoim kolegom i koleżankom ideę, jaka przyświeca SKC oraz przybliżyli wszystkim postać Jana Pawła II – patrona Koła, wspaniałego świętego, od którego chcą uczyć się otwartości serca oraz niesienia bezinteresownej pomocy bliźniemu. Montaż słowno - muzyczny zaprezentowany przez uczniów w poruszający sposób ukazał drogę Jana Pawła II do świętości. Uświadomił także wszystkim obecnym, jak bardzo światu potrzeba dobroci, jak bardzo potrzeba jej w codziennym życiu - rodzinie, klasie, na szkolnym korytarzu. „Choć jesteśmy jeszcze mali – możemy robić wielkie rzeczy”- deklarowali członkowie SKC. Akademia została przygotowana przez  Natalię Wątrobę – opiekunkę Koła oraz  Beatę Rozum.

Po części artystycznej głos zajął ks. Krzysztof Majerczak – Dyrektor Caritas Diecezji Tarnowskiej. Złożył on na ręce Dyrektor Rozalii Kuchty Akt Powołania Szkolnego Koła Caritas, wyrażając przy tym radość z podjęcia tej jakże ważnej inicjatywy jaką jest działalność wolontariacka w szkole. Następnie wręczył członkom nowopowstałego koła legitymacje i identyfikatory. Ksiądz  podarował Kołu piękne gadżety oraz wizerunek bł. Karoliny Kózkównej – patronki wszystkich Kół Caritas.  Na zakończenie uroczystości wszyscy wspólnie zaśpiewali Barkę – ulubioną pieśń papieża - Polaka. Szkolne Koło Caritas przy Szkole Podstawowej w Pasierbcu liczy 76 członków.


Liczba wyświetleń: 1048
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes

Szukaj na stronie

Urząd Gminy
Limanowa
ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B
34-600 Limanowa
woj. małopolskie
Godziny urzędowania
Poniedziałek-piątek:
7:30 - 15:30