Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

„Remont drogi gminnej nr 340462K Mordarka (od Polnej) - Sarczyn w km od 0+000 do 2+640 w miejscowości Mordarka, Gmina Limanowa”


Na odcinku od granicy z Miastem Limanowa ul. Kasprowicza do wyciągu narciarskiego (dł. 2,64 km) zostanie wykonana nowa nawierzchnia bitumiczna w istniejącej koronie drogi, zostanie wykonana poprawa odwodnienia drogi. Oprócz tego zostaną wymienione dwie wiaty przystankowe na nowe, w celu poprawy bezpieczeństwa korzystających z komunikacji publicznej zostaną wykonane spoczniki dla pasażerów na przystankach z kostki brukowej. 

Przyznane środki stanowią 65% kosztów kwalifikowalnych remontu w/w drogi. Całkowita wartość zadania to 1 351 791,04 zł. 

Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe LIMDROG Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Matki Boskiej Bolesnej 87, 34-600 Limanowa.
 
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne