Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

5 lat skutecznego rozwoju gminy Limanowa - biuletyn informacyjny podsumowanie kadencji

28.03.2024
Dobiega końca kolejna kadencja samorządu gminnego. Ostatnie pięć lat przyniosło wiele zmian w rozwoju naszej Gminy. Tak wysoka dynamika działań możliwa była dzięki wspólnej pracy wielu lokalnych samorządowców, radnych, sołtysów i członków rad sołeckich, urzędników, aktywistów i społeczników. Była to szczególna kadencja pod wieloma względami.
Za bardzo duży sukces uważam bliski kontakt z Mieszkańcami. Prowadzenie wzajemnego dialogu oraz przyjmowanie Ich rad i sugestii, owocowało możliwością precyzyjnego i konkretnego reagowania na powstające potrzeby. Dziękuję za to. Skuteczny rozwój Gminy Limanowa to również Wasza, Drodzy Państwo, zasługa. Liczne inwestycje drogowe, kanalizacyjne, wodociągowe, oświatowe (przy jednoczesnym obniżeniu zadłużenia Gminy) potwierdzają, że mijająca kadencja była bardzo pracowita. Problematyczna – ze względu na wydarzenia zewnętrzne i ich następstwa – ale i twórcza, kreatywna. W okresie ostatnich pięciu lat zrealizowaliśmy wiele trudnych projektów społecznych i gospodarczych. Łączna wartość zadań inwestycyjnych, tych już wykonanych, realizowanych jak i zaplanowanych dla lat 2019-2026 opiewa na ok. 245 mln zł. Zmodernizowano 160 odcinków dróg o łącznej długości szacowanej na 90 km i wartości blisko 37 mln zł.
Wybudowano lub na ukończeniu jest ponad 92 km kanalizacji sanitarnej wraz z nową oczyszczalnią. Ponadto pozyskaliśmy środki na modernizację dwóch istniejących, przestarzałych oczyszczalni. Naprawdę niewiele zabrakło, aby w przeciągu tych kilku lat obecnej kadencji podwoić całą dotychczasową długość sieci wybudowaną przez moich poprzedników. Już opracowaliśmy lub na ukończeniu są projekty na około 48 km kolejnych sieci kanalizacyjnych. Zlokalizowaliśmy i zabezpieczyliśmy niezbędne zasoby wody dla wodociągów gminnych. Bardzo duże nakłady przeznaczyliśmy na modernizację bazy oświatowej. To były i są nie tylko bieżące remonty, ale wiele kompleksowych inwestycji. W największym od lat wymiarze doposażyliśmy nasze szkoły w pomoce dydaktyczne, w tym w sprzęt komputerowy na miarę potrzeb i wyzwań XXI wieku.

W czasie mijającej kadencji Gmina Limanowa znacząco zintensyfikowała swoje działania w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych. Łącznie było to ponad 136 mln zł. Z pełnym przekonaniem mogę stwierdzić, że była to rekordowa kadencja w dziejach samorządu gminnego pod tym względem. W ostatnich pięciu latach odnotowaliśmy, z wielkim zadowoleniem, znaczący wzrost inicjatyw społecznych. Mieszkańcy zaczęli się zrzeszać, organizować, aktywizować, podejmować ciekawe formy wspólnego spędzania czasu. Pojawiły się nowe stowarzyszenia na mapie naszej Gminy. Jako samorząd staraliśmy się wspierać te inicjatywy, mając świadomość że takie działania budują nie tylko lokalną wspólnotę, ale również społeczeństwo obywatelskie. Aby rozwój Gminy był harmonijny i zrównoważony, inwestowaliśmy również w lokalny sport. Dbaliśmy o kulturę i jej dziedzictwo oraz lokalne miejsca pamięci historyczno-religijnej. Szeroko promowaliśmy atrakcje i produkty turystyczne. Reagowaliśmy na sytuacje losowe i krzywdę ludzką. Tam gdzie mogliśmy, nieśliśmy pomoc.
Wspieraliśmy działalność policji i jednostek straży pożarnej, bo bezpieczeństwo to priorytet. Realizowaliśmy strategię niskich podatków, co również miało przełożenie na dynamikę i kondycję lokalnego rynku pracy. Otwarty, przyjazny, profesjonalny – taki był, jest i mam nadzieję nadal będzie nasz Urząd względem Mieszkańców.

Chcemy być blisko Was i tacy pozostaniemy – gwarantuję. Rozwój samorządu to nieustający ani na moment, wieloaspektowy i wieloetapowy proces. Jestem wewnętrznie w stu procentach przekonany, że ostatnie pół dekady to były dobre lata dla Gminy Limanowa.
Chciałbym także u Państwa wzbudzić takie przekonanie, dlatego również z tego powodu zachęcam do lektury niniejszego wydania Wiadomości Gminnych podsumowującego ten czas


Liczba wyświetleń: 151
1

Pliki do pobrania

Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne