Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Projekt klasyfikacji akustycznej terenu - budowa kolei

18.07.2023
W związku z pismem K/OIiŚ/89/05/2023/KL, dotyczącym wydania opinii w sprawie klasyfikacji akustycznej terenu dla LK104 na terenie Gminy Limanowa, która będzie wykorzystana w ramach realizacji zadania obejmującego wykonanie dokumentacji projektowej i materiałów dla prac polegających na modernizacji istniejącej linii kolejowej nr 104 w ramach projektu pn. „Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark / Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz – Etap I: prace przygotowawcze”, opracowywanej na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w tym przede wszystkim do ponownego opracowania Raportu o oddziaływaniu na środowisko inwestycji pn. „Modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz – na odcinku D Limanowa – bocznica Klęczany”, w załączeniu przedstawiamy proponowaną klasyfikację akustyczną terenu Gminy Limanowa (7 arkuszy).

Powyższa klasyfikacja stanowi projekt, który po przedstawieniu do publicznej wiadomości, w tym sołtysom oraz po naniesieniu ewentualnych korekt, zostanie przesłana do wnioskującego.
Mając na uwadze powyższe, proszę o przeanalizowanie otrzymanej dokumentacji oraz wprowadzenie ewentualnych uwag i zastrzeżeń. Wszelkie uwagi należy przekazać do Urzędu Gminy Limanowa w formie pisemnej ze wskazaniem numeru działki, wraz z proponowaną klasyfikacja terenu (należy wskazać rodzaj zabudowy) wraz z uzasadnieniem wniosku.            
 
Jednocześnie z uwagi na wiążące nas terminy, prosimy o składanie wniosków w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.08.2023 roku.
Wnioski złożone po terminie mogą nie zostać uwzględnione w opracowaniu. 


Liczba wyświetleń: 1251
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne