Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Informacja dla druhów OSP w sprawie naboru do 114 batalionu lekkiej piechoty w Limanowej

03.02.2022
Dotyczy: naboru do terytorialnej służby wojskowej w ramach tworzenia 114 batalionu lekkiej piechoty w Limanowej 

Szanowni Druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych 

Zwracam się do Państwa z ofertą odnośnie prowadzonego naboru do terytorialnej służby wojskowej w ramach uzupełnienia pododdziałów 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej – priorytetowo nowo formowanego 114 batalionu lekkiej piechoty w Limanowej. 

Wymieniony batalion jest intensywnie tworzony i trwają prace logistyczne zmierzające do jego pełnego uruchomienia, a tym samym wzbogacenia lokalnego terenu w żołnierzy Obrony Terytorialnej, których obecność wpłynie na wzmocnienie lokalnej obronności, a co za tym idzie terytorialnego bezpieczeństwa administrowanych powiatów. 

Funkcjonowanie 114 batalionu lekkiej piechoty w Limanowej to duże możliwości dla lokalnej społeczności, która weźmie udział w realnym umocnieniu obronności państwa, w pierwszej kolejności w zakresie lokalnym. Niewymierne korzyści powstania tego batalionu obejmują także wartość ekonomiczną, gdyż przystąpienia do Wojsk Obrony Terytorialnej daje możliwość połączenia pracy zawodowej, życia rodzinnego z pasjami militarystycznymi i korzyściami finansowymi. 

Naszym zadaniem jest pozyskanie kandydatów – przyszłych żołnierzy Obrony Terytorialnej – spośród ludności lokalnej. Niewątpliwie przełoży się to na dyspozycyjność i możliwości operacyjnego działania formacji na naszym terenie, ze względu na lokalne działanie, brak długich dojazdów ludzi z innych rejonów województwa. 

Po dokonaniu wstępnej analizy środowisk cywilnych, podnosimy wartość potencjalnych ochotników wśród członków Ochotniczych Straży Pożarnych. Druhowie OSP to ludzie, dla których pasją jest pomoc ludności cywilnej. Jest to grupa ochotników, dla których perspektywa odbywania czynnej służby wojskowej w zakresie TSW może stworzyć nowe możliwości zawodowe. 
Dlatego kieruję do Druhów OSP informację odnośnie możliwości przystąpienia do terytorialnej służby wojskowej, będącą jednocześnie zaproszeniem do wstąpienia w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej.

Poniżej przedstawiam ogólne zasady przyjęcia oraz kryteria naboru, które obowiązują na chwilę obecną. 
 1. Każdy żołnierz TSW otrzymuje kwotę 411 zł (słownie: czterysta jedenaście złotych 00/100 gr) miesięcznie, co stanowi uposażenie za tzw. dyspozycję, dodatkowo dzienne uposażenie wg stopnia i korpusu. 
Na przykładzie stopnia szeregowego wskazujemy uposażenie przysługujące żołnierzowi TSW w następujących wariantach: 
 • szeregowy – bez przeszkolenia wojskowego – uczestniczy początkowo
  w 16 dniach szkolenia podstawowego, za które otrzyma: 
117,14 zł (za dzień szkolenia) x 16 dni = 1874,24 zł 
ponadto 411 zł (miesięczne uposażenie za dyspozycję) 
 • szeregowy – żołnierz rezerwy – uczestniczy początkowo w szkoleniu wyrównawczym w wymiarze 8 dni, za które otrzyma: 
117,14 zł x 8 dni = 937,12 zł 
 • średniomiesięczne uposażenie za szkolenie rotacyjne (2 dni) + dyspozycja = 234,28 zł + 411 zł = 645,28 zł – w stopniu szeregowego.

Płatność za dzień szkolenia wzrasta zgodnie ze stopniem i korpusem osobowym (przedstawiony przykład dotyczy pierwszego stopnia wojskowego – szeregowego). 
Należy podkreślić, że: 
 • żołnierz terytorialnej służby wojskowej jest bezpłatnie zakwaterowany
  i żywiony, otrzymuje także umundurowanie i wyposażenie, 
 • każda podwyżka uposażeń w resorcie obrony narodowej dotyczy także żołnierzy TSW.
 • Wstępne kryteria wymagane od potencjalnego kandydata to: 
 • niekaralność za przestępstwa umyślne,  
 • wiek od 18 r.ż. do 55 r.ż. (korpus szer.), do 63 r.ż. (korpus ofic., i pdf), 
 • zdolność do czynnej służby wojskowej, 
 • oferta TSW kierowana jest do kobiet i mężczyzn. 

W związku z powyższym proszę o rozpropagowanie informacji o możliwości wstąpienia do terytorialnej służby wojskowej – docelowo do 114 batalionu lekkiej piechoty
w Limanowej – pośród wszystkich Druhów OSP. 

Wyrażam chęć bezpośredniego zapoznania Druhów z możliwością odbywania terytorialnej służby wojskowej, jako dodatkowej możliwości zarobkowej, podczas spotkania z zainteresowanymi. 

Załączam materiały, które mogą okazać się pomocne w dalszym przekazywaniu informacji. Do kontaktów roboczych w niniejszej sprawie wyznaczam z ramienia WKU
w Nowym Sączu: 
 • mjr Zbigniew GACEK – Szef Wydziału Rekrutacji – tel. 261 138 702 
 • p. Andrzej CZENCZEK – Inspektor Wydziału Rekrutacji – tel. 261 138 703
 • p. Anna BOBER – Specjalista Wydziału Rekrutacji – tel. 26 138 704
 
Z wyrazami szacunku, 

WOJSKOWY KOMENDANT UZUPEŁNIEŃ
W NOWYM SĄCZU

wz. mjr Zbigniew GACEK


Liczba wyświetleń: 1313
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne