Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Informacja dla rolników w sprawie zwrotu podatku akcyzowego za paliwo rolnicze

15.08.2011

Wszystkich rolników zainteresowanych zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej informujemy, że w terminie od 1 września 2011 r. - 30 września 2011 r. będą przyjmowane wnioski wraz z fakturami VAT dokumentującymi zakup oleju napędowego w okresie od 1 marca 2011 r. do 31 sierpnia 2011 r.


W momencie składania wniosku producent rolnym musi być posiadaczem (samoistnym lub zależnym - dzierżawcą) gospodarstwa rolnego, a grunty powinny być wykazane w ewidencji gruntów i budynków na dzień 1 kwietnia 2011 r. jako użytki rolne.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów stawka zwrotu podatku akcyzowego w 2011 r. wynosi 0,85 zł za 1 litr oleju, co daje możliwość uzyskania zwrotu podatku w wysokości 73,10 zł na 1 ha użytków rolnych.

Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu podatku do 1 litra oleju napędowego, w ramach rocznego limitu.

Roczny limit ustala się jako kwotę stanowiącą iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego tj. 0,85 zł, liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych, będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego.

Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji następuje w terminie od 2 - 30 listopada 2011 r. gotówką w kasie Urzędu Gminy Limanowa albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wszystkich rolników zainteresowanych zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej informujemy, że w terminie od 1 września 2011 r. - 30 września 2011 r. będą przyjmowane wnioski wraz z fakturami VAT dokumentującymi zakup oleju napędowego w okresie od 1 marca 2011 r. do 31 sierpnia 2011 r.


W momencie składania wniosku producent rolnym musi być posiadaczem (samoistnym lub zależnym - dzierżawcą) gospodarstwa rolnego, a grunty powinny być wykazane w ewidencji gruntów i budynków na dzień 1 kwietnia 2011 r. jako użytki rolne.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów stawka zwrotu podatku akcyzowego w 2011 r. wynosi 0,85 zł za 1 litr oleju, co daje możliwość uzyskania zwrotu podatku w wysokości 73,10 zł na 1 ha użytków rolnych.

Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu podatku do 1 litra oleju napędowego, w ramach rocznego limitu.

Roczny limit ustala się jako kwotę stanowiącą iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego tj. 0,85 zł, liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych, będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego.

Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji następuje w terminie od 2 - 30 listopada 2011 r. gotówką w kasie Urzędu Gminy Limanowa albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.Liczba wyświetleń: 1824
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne